Det här är FRG

Vill du göra en insats för samhället? Hjälpa till vid kriser och vara volontär när du behövs som mest? Då ska du gå med i FRG!

FRG eller Frivilliga Resursgruppen är en grupp av människor som ideellt engagerar sig i kommunens krisberedskap. Varje kommun avgör själv om den vill starta och ha en FRG, och hur den vill använda denna. I Sollentuna består gruppen av ungefär 100 personer, som kan få förfrågan när kommunen behöver hjälp av frivilliga på olika sätt. Man skulle kunna kalla FRG för professionella frivilliga. För att bli medlem går man en grundutbildning och skriver avtal med Sollentuna kommun.

I Sollentuna har gruppen senast kallats in för att handla och köra ut mat under corona-pandemin, bemannat trygghetspunkt i samband med skjutning på Malmvägen, brand och bussolycka.

När något inträffar skickas ett sms till alla i FRG-gruppen, som du svarar på och meddelar om du har möjlighet att ställa upp eller inte. Det finns inga krav på att du måste ställa upp varje gång, det är därför det är bra att vi är många!

Det kan till exempel vara FRGs uppgift att förse räddningstjänst eller sjukvårdare med mat och vatten, eller att hjälpa kommunens tjänstemän att utföra sina uppdrag. Det kan också innebära att upprätta och visa vägen till trygghetspunkter, organisera spontant tillströmmande frivilliga och på olika sätt hjälpa de som är berörda av krisen och behöver hjälp. Vi brukar säga att vi är kommunens extra armar och ben!

Konceptet FRG, inklusive innehållet i grundutbildningen, har utvecklats och förvaltas av Civilförsvarsförbundet på uppdrag av MSB, men varje FRG är en oberoende enhet som leds av sin kommun. 

Gå till Civilförsvarsförbundets webbplats

Här kan du se vilka andra frivilligorganisationer som finns.

Våra samarbetspartners hittar du här.

Så här kan du också gå med i FRG Sollentuna.