Grundkurs för FRG

Alla som vill bli FRG-medlemmar går en grundkurs som är gratis. Ett fantastiskt tillfälle att utvecklas och lära sig livsviktig kunskap som till exempel första hjälpen/HLR och kriskommunikation!

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. Exempelvis en stor trafikolycka eller översvämning, att dricksvattnet blir förorenat, en brand, en pandemi eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer behövs människor utöver “blåljuspersonal” som vill och kan hjälpa till. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig uppgift. Frivilliga Resursgruppen kallas in när ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen.

Är du en av dem som vill hjälpa – anmäl dig till grundkursen!

Datum för nästa grundkurs

Nästa kurs introduceras 2 november 2022 och är uppdelad på flera moment och tillfällen under november. Kursen har plats för 20 deltagare, och sista anmälningsdatum är den 16 oktober.
Anmäl gärna ditt intresse för FRG genom att mejla info@frgsollentuna.se så får du löpande vårt nyhetsbrev där du kan läsa om vår verksamhet och nästa grundkurs.

Innehåll i grundkursen

Onsdag 2 november
Introduktion digitalt. Egen orientering om FRG, material skickas ut.

Onsdag 9 november kl 18.00-19.00
Digitalt möte om kursens syfte, mål, innehåll och praktisk information.

Fredag 11 november kl 18.00-20.00
Factoryhuset
Samhällets sårbarhet, krisberedskap och civilförsvaret.

Lördag 12 november kl 09:30-17:10
Factoryhuset
Om FRG, kommunens krisorganisation RSA, hemberedskap.

Lördag 19 november kl 09:30-15:30
Factoryhuset
Att möta människor i kris, kriskommunikation, POSOM.

Onsdag 23 november kl 18.00-21:30
Attunda brandstation
Brandkunskap, teori och praktik.

Lördag 26 november kl 09:30-15:30
Factoryhuset
Första hjälpen, HLR, livsmedelshantering i kris, upprätta Trygghetspunkt.

Onsdag 30 november kl 18.00-20:15
Försvarsgården, avslutande scenarioövning.

Avslutning kl 18.00-20.00
Factoryhuset, datum bestäms senare

Övrig information

Kursen är kostnadsfri. Som FRG:are förväntas man vara medlem i någon frivillig försvarsorganisation (FFO). Är du inte redan medlem i någon som t ex Röda Korset, Lottakåren, Brukshundklubben, Civilförsvarsförbundet (finns 18 olika) kan du bestämma dig under kursens gång.

När du har gått grundkursen och skrivit avtal med Sollentuna kommun är du en del av beredskapen, och erbjuds löpande fortbildning i bland annat ledarskap och kriskommunikation, ofta utan kostnad.

Fortbildning

Som FRG-medlem har du tillgång till flera kostnadsfria kurser. Du kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt gratis resa, kost och logi. Vi rekommenderar varmt att hoppa på chansen, eftersom fortbildningen kan göra dig kvalificerad till mer avancerade uppgifter i skarpt läge eller vid övning. Det finns också möjlighet att, genom sin frivilliga försvarsorganisation, ta på sig andra typer av beredskapsavtal, till exempel att skriva överenskommelse med en myndighet som stabsassistent. Medlemskap i organisationen som ordnar kursen är inget krav, men du måste vara medlem i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna (t.ex. FRO, Svenska Blå Stjärnan, Civilförsvarsförbundet eller Svenska lottakåren).

Kontakta oss på info@frgsollentuna.se för mer information!

Är du nyfiken och vill stå på FRGs intresselista för att få nyheter om våra utbildningar och aktiviteter så mejla oss gärna på info@frgsollentuna.se!

Alla kurser för frivilliga finns samlade på www.frivilligutbildning.se/