Grundkurs för FRG

Alla som vill bli FRG-medlemmar går en grundkurs som är gratis. Ett fantastiskt tillfälle att utvecklas och lära sig livsviktig kunskap som till exempel första hjälpen/HLR och kriskommunikation!

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. Exempelvis en stor trafikolycka eller översvämning, att dricksvattnet blir förorenat, en brand, en pandemi eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer behövs människor utöver “blåljuspersonal” som vill och kan hjälpa till. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig uppgift. Frivilliga Resursgruppen kallas in när ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen.

Är du en av dem som vill hjälpa – anmäl dig till grundkursen!

Datum för nästa grundkurs

Så fort nästa kurstillfälle är bestämt lägger vi ut datum och tider här.
Anmäl gärna ditt intresse för FRG och grundkurs så får du löpande vårt nyhetsbrev där du kan läsa om vår verksamhet och nästa grundkurs.

Innehåll i grundkursen

Om FRG och dess roll i samhället och koppling till kommunens  säkerhetsarbete, Krisberedskap och civilförsvaret, Samhällets sårbarhet lokalt och globalt, Hemberedskap, Kommunens säkerhetsarbete, POSOM, Möta människor i kris, Kommunens kriskommunikation, Allmänt om kriskommunikation, Första hjälpen och HLR, Livsmedelshantering. 

Tillkommer tre tillfällen med praktisk brandövning, krisövning och kursavslutning. 

Övrig information

Kursen är kostnadsfri. Som FRG:are förväntas man vara medlem i någon frivillig försvarsorganisation (FFO). Är du inte redan medlem i någon som t ex Röda Korset, Lottakåren, Brukshundklubben, Civilförsvarsförbundet (finns 18 olika) kan du bestämma dig under kursens gång.

När du har gått grundkursen och skrivit avtal med Sollentuna kommun är du en del av beredskapen, och erbjuds löpande fortbildning i bland annat ledarskap och kriskommunikation, ofta utan kostnad.

Fortbildning

Som FRG-medlem har du tillgång till flera kostnadsfria kurser. Du kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt gratis resa, kost och logi. Vi rekommenderar varmt att hoppa på chansen, eftersom fortbildningen kan göra dig kvalificerad till mer avancerade uppgifter i skarpt läge eller vid övning. Det finns också möjlighet att, genom sin frivilliga försvarsorganisation, ta på sig andra typer av beredskapsavtal, till exempel att skriva överenskommelse med en myndighet som stabsassistent. Medlemskap i organisationen som ordnar kursen är inget krav, men du måste vara medlem i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna (t.ex. FRO, Svenska Blå Stjärnan, Civilförsvarsförbundet eller Svenska lottakåren).

Kontakta oss på info@frgsollentuna.se för mer information!

Är du nyfiken och vill stå på FRGs intresselista för att få nyheter om våra utbildningar och aktiviteter så mejla oss gärna på info@frgsollentuna.se!

Alla kurser för frivilliga finns samlade på www.frivilligutbildning.se/