Grundkurs för FRG

Alla som vill bli FRG-medlemmar går en grundkurs som är gratis. Ett fantastiskt tillfälle att utvecklas och lära sig livsviktig kunskap som till exempel första hjälpen/HLR och kriskommunikation!

Vi uppdaterar innehållet i kursen varje år, och lite längre ner på sidan finns exempel på vad en grundkurs kan innehålla.

Grundkursen hålls vid flera tillfällen och avslutas med en spännande och lärorik krisövning innan du får ditt intyg och är medlem i FRG Sollentuna.

När du har gått grundkursen och skrivit avtal med Sollentuna kommun är du en del av beredskapen, och erbjuds löpande fortbildning i bland annat ledarskap och kriskommunikation, ofta utan kostnad.

Är du nyfiken och vill stå på FRGs intresselista för att få nyheter om våra utbildningar och aktiviteter så mejla oss gärna på info@frgsollentuna.se!

Innehåll i grundkursen

Här är exempel på vad grundkursen kan innehålla, men den förändras lite från år till år.

Introduktion

Konceptet FRG – den frivilliga resursgruppen och FRG:s roll, samhällets krisberedskap och begreppet sårbarhet, presenteras. Vi går igenom grundutbildningens innehåll och frågor besvaras. Efter denna kväll meddelar du om du vill fortsätta.

Första kurstillfället

  • HLR
  • Första hjälpen
  • Hemberedskap
  • Kriskommunikation

Andra kurstillfället

  • Kommunens POSOM (psykologiskt och socialt omhändertagande)
  • Kommunens säkerhetsarbete
  • Livsmedelshantering – hygien
  • 30 minuters-metoden
  • Avslutning med praktisk övning

Tredje kurstillfället

Brandkunskap på Attunda Brandstation.

Fjärde kurstillfället

Krisstöd.

Fortbildning

Som FRG-medlem har du tillgång till flera kostnadsfria kurser. Du kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt gratis resa, kost och logi. Vi rekommenderar varmt att hoppa på chansen, eftersom fortbildningen kan göra dig kvalificerad till mer avancerade uppgifter i skarpt läge eller vid övning. Det finns också möjlighet att, genom sin frivilliga försvarsorganisation, ta på sig andra typer av beredskapsavtal, till exempel att skriva överenskommelse med en myndighet som stabsassistent. Medlemskap i organisationen som ordnar kursen är inget krav, men du måste vara medlem i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna (t.ex. FRO, Svenska Blå Stjärnan, Civilförsvarsförbundet eller Svenska lottakåren).

Kontakta oss på info@frgsollentuna.se för mer information!

Alla kurser för frivilliga finns samlade på www.frivilligutbildning.se/