Så klarar du krisen!

FRG Sollentunas uppgift är att stötta kommunen och dess invånare vid en kris. Men samhällets resurser kan inte hjälpa alla. Är du och din familj förberedd om något skulle hända?

I första hand måste kommunens hjälp gå till de som behöver den mest. Detta innebär att alla som har möjlighet, det vill säga vuxna, arbetsföra människor och deras familjer, måste klara sig själva så långt det går vid til exempel längre elavbrott, brist på dricksvatten, oväder, stark kyla eller hög värme. Det underlättar stort om kommunens invånare har förberett sig inför en potentiell kris genom att ha ett litet förråd av basvaror i form av mat, vatten, vattendunkar, ficklampa och batterier hemma.

Vi på FRG Sollentuna håller regelbundet öppna föreläsningar om hemberedskap, och kunskapen ingår också som en del av vår grundkurs. För den som vill lära sig mer så arrangerar också flera frivilliga försvarsorganisationer öppna och kostnadsfria kurser och föreläsningar om hur du klarar dig själv.

Lär dig mer om krisberedskap

Det övergripande ansvaret för krisberedskap i Sverige ligger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och sidan DinSäkerhet.se har mycket matnyttig information om hur du kan förbereda dig inför kris.

Sollentuna kommuns “Förbered dig för en kris”

I en kris är det också viktigt att veta vad som händer, då bristande information skapar oro och förvärrar krisen. Om du hör ljudsignalen “Hesa Fredrik” (som egentligen heter Viktigt Meddelande till Allmänheten – VMA) ska du slå på radion. Av den anledningen kan det vara smart att ha en batteridriven radio hemma. Använd annars bilradion. Pålitlig information finns alltid på kommunens kriswebb och på den myndighetsgemensamma portalen Krisinformation.se, som också finns som app.

Hur redo är du? Här är 10 snabba frågor från Försvarsutbildarna för att testa om du har koll på hur du förbereder dig och bör agera vid en kris!