Gå med

Vill du göra en insats för samhället? Hjälpa till vid kriser och vara volontär när du behövs som mest? Då ska du läsa vidare här!

Sollentuna har en aktiv Frivillig Resursgrupp (FRG) bestående av nästan 100 personer som bidrar till kommunens säkerhet på sin fritid. En FRG har som uppgift att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration, andra praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till drabbade.

Alla över 18 år kan gå med i FRG efter att ha genomgått en
grundkurs och därefter skrivit avtal med kommunen. Svenskt medborgarskap är inget krav, däremot är grundläggande kunskaper i svenska nödvändigt för att följa utbildningen och kommunicera i gruppen. Mejla oss vid intresse så hör vi av oss innan nästa kurs!

Grundkursen är 36 timmar lång och ger medlemmarna i den Frivilliga Resursgruppen en gemensam plattform för att kunna arbeta effektivt tillsammans och vara till största möjliga nytta för kommunen vid en händelse då gruppen kallas in.

I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, första hjälpen och hjärt- lungräddning, brandkunskap och kunskap om livsmedelshantering, Sollentuna kommun och kommunikation.

Efter grundkursen öppnas dörren till flera kostnadsfria kurser inom områden som t.ex. ledarskap, kriskommunikation och stabsarbete. Detta kvalificerar sen till att utföra mera avancerade uppgifter i skarpt läge. Möjlighet finns att ta på sig olika typer av beredskapsavtal inom olika frivilliga försvarsorganisationer.

Läs mer på Civilförsvarsförbundets FAQ om FRG.

Frivilligorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll för Sveriges kris- och krisberedskap. Staten, via MSB, ger ekonomiskt stöd till bla utbildning och för FRGs del genomförs den i första hand av Svenska Civilförsvarsförbundet. FRG får endast statsbidrag för deltagare som är eller blir medlem i frivilliga försvarsorganisationer under grundutbildningen. Om man vill skriva FRG-avtal med kommunen efter grundkursen rekommenderas att fortsätta vara medlem, för att hjälpa till att finansiera fortbildningen. Medlemskapet gör att du får tillgång till fortbildningar i regi av din egen organisation och dessutom övriga frivilliga försvarsorganisationer, till exempel kurser i ledarskap, kriskommunikation och stabsadministration. Det finns massor att lära sig och utvecklas som person!

De olika frivilligorganisationerna har olika inriktningar, och både förmåner och årsavgift skiljer sig. Vissa har lokalförening i Sollentuna, andra har länsorganisationer eller är rikstäckande, så vi rekommenderar att du tittar igenom listan på länken och väljer organisation utifrån vad du själv är intresserad av.

Läs mer om de olika frivilligorganisationerna på MSB.

Utvecklingsmöjligheter inom FRG

Grundkursen är bara början på ditt engagemang i FRG. För dig som vill utvecklas mer finns stora möjligheter att få flera uppdrag, större ansvar och kostnadsfri fortbildning. Ibland övar vi också för att testa det vi har lärt oss. FRG i Sollentuna och i grannkommunerna arrangerar ett antal kurser varje år, oftast på kvällar eller helger. Inbjudan till dessa skickas ut löpande, och många kan även hittas på FOS Stockholms läns webbplats, där flera av frivilligorganisationernas kurser finns.

Sen finns det ett antal kurser arrangerade av olika frivilliga försvarsorganisationer (till exempel Försvarsutbildarnas kurser eller Lottakårens kurser), som finansieras av statsbidrag från MSB. I de flesta fall utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst eller dagpenning när du deltar på fortbildningar. Dessa kurser är öppna för alla som är medlemmar i FRG oberoende av vilken frivilligorganisation du själv tillhör.

Din kompetens och ditt intresse styr vilken roll du har i FRG. Prata med din FRG-ansvarig för att hitta kurser som passar just dig! Berätta gärna vilken kompetens du redan besitter, så försöker vi hitta rätt roll för just dig i FRG.

Genom att ta på dig ett förtroendeuppdrag lär du dig saker som är viktiga i privatlivet, studierna eller yrkesrollen, du kan dessutom spetsa ditt CV med fortbildning och erfarenhet, du får referenser och kan utöka ditt nätverk.

Länkar

Översikt över utbildningar med statsbidrag