Våra samarbetspartners

FRG Sollentuna samarbetar med ett stort antal aktörer, de flesta i Sollentuna. Här kan du läsa mer om några av de kontakter vi har i vår verksamhet eller utbildning/fortbildning.

Sollentuna kommun logotype

Sollentuna kommuns säkerhets­enhet är huvudman för all vår verksamhet.

Sveriges Lottakårer logo

Sollentuna lottakår
Lokal avdelning av en frivilliga försvars­organi­sationen där ett stort antal av våra medlemmar har sin hemvist. Utbildar via sin riksorganisation Svenska Lottakåren våra medlemmar i ledarskap och stabstjänst.

Sollentuna Försvarsgård
Vår hemvist där vi har förrådet och håller vissa av våra möten.

Frivilliga Radioorganisationen logo

Frivilliga Radioorganisationen
Frivillig försvars­organisation som underhåller kommunens basradionät där FRG Sollentuna har ett antal komm-radioapparater. Även här har flera av våra medlemmar sin hemvist.

Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM)
Kommunens energi­bolag som har utbildat oss i styr-el och som vi bland annat har lånat nödvattentank av.

Brandkåren Attunda logo

Brandkåren Attunda
Vår lokala brandkår med egen station i Sollentuna samt sju andra kommuner, som utbildar oss i brandkunskap och bjuder in oss till sitt Öppna hus.

Svenska Röda Korsets Sollentunakrets
En annan lokal­avdelning av en frivillig försvars­organi­sation där många av våra medlemmar är med. Utbildar våra krisstödsinstruktörer.

Civilförsvarsförbundet
Frivillig försvars­organisation som arrangerar FRG-specifik utbildning lokalt och centralt.  

MSB logo

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Offentlig aktör med ansvar för kris­beredskap, som finansierar utbildning och viss fortbildning av FRG-medlemmar, ledare och ansvariga.