Våra samarbetspartners

FRG Sollentuna samarbetar med ett stort antal aktörer, de flesta i Sollentuna. Här kan du läsa mer om några av de kontakter vi har i vår verksamhet eller utbildning/fortbildning.

Sollentuna kommun logotype

Sollentuna kommuns säkerhets­enhet är huvudman för all vår verksamhet.

Sveriges Lottakårer logo

Sollentuna lottakår
Lokal avdelning av en frivilliga försvars­organi­sationen där ett stort antal av våra medlemmar har sin hemvist. Utbildar via sin riksorganisation Svenska Lottakåren våra medlemmar i ledarskap och stabstjänst.

Sollentuna Försvarsgård
Vår hemvist där vi har förrådet och håller vissa av våra möten.

Frivilliga Radioorganisationen logo

Frivilliga Radioorganisationen
Frivillig försvars­organisation som underhåller kommunens basradionät där FRG Sollentuna har ett antal komm-radioapparater. Även här har flera av våra medlemmar sin hemvist.

Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM)
Kommunens energi­bolag som har utbildat oss i styr-el och som vi bland annat har lånat nödvattentank av.

Brandkåren Attunda logo

Brandkåren Attunda
Vår lokala brandkår med egen station i Sollentuna samt sju andra kommuner, som utbildar oss i brandkunskap och bjuder in oss till sitt Öppna hus.

Svenska Röda Korsets Sollentunakrets
En annan lokal­avdelning av en frivillig försvars­organi­sation där många av våra medlemmar är med. Utbildar våra krisstödsinstruktörer.

Civilförsvarsförbundet
Frivillig försvars­organisation som arrangerar FRG-specifik utbildning lokalt och centralt.  

MSB logo

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Myndighet med ansvar att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Finansierar utbildning och viss fortbildning av FRG-medlemmar, ledare och ansvariga.