FRG Sollentuna

Vill du göra en insats för samhället? Hjälpa till vid kriser och vara volontär när du behövs som mest? Då kan FRG vara något för dig!

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och är en del av kommunens krisberedskap. FRG består av frivilliga personer som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med evakueringar, information, administration, andra praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till drabbade.

Alla behöver först genomföra en grundkurs, klicka på knappen för att läsa mer!


FRG Sollentuna består av ett stort antal frivilliga – kvinnor och män, äldre och yngre, infödda sollentunabor och nyinflyttade. Just mångfalden hos våra medlemmar är vår styrka. Varje medlem i FRG Sollentuna har sin berättelse och sina skäl till att de engagerar sig. FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår.

De senaste åren har präglats av pandemin och har begränsat möjligheten att träffas fysiskt. Under våren 2020 aktiverades FRG Sollentuna för att hjälpa till att handla och köra ut mat under pandemin, och även vid en brand i Edsberg. Sommaren och hösten 2019 blev FRG Sollentuna aktiverade i två olika situationer, en gång som stöd för POSOM (kommunens eget krisstöd) av anledning av en skjutning och en gång på grund av en större bussolycka.

FRG Sollentuna hade också två skarpa insatser med husbränder under sommarböljan 2018.

Det finns inga krav på specialistkompetens för att vara med i FRG, det viktiga är att du vill hjälpa till och engagera dig. Alla över 18 år kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs och skrivit avtal med kommunen. Medlemmarna erbjuds därefter (oftast kostnadsfri) fortbildning i bland annat ledarskap, stabsarbete och kriskommunikation.

Civilförsvarsförbundets film om FRG

Läs mer om:

Frivilliga resursgrupper på Civilförsvarsförbundet

FRG Sollentunas historia

Sollentuna kommuns krisberedskap