Välkommen till FRG Sollentuna!

FRG står för Frivilliga Resursgruppen. En Frivillig Resursgrupp (FRG) har som uppgift att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration, andra praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till drabbade. Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en 36-timmars grundkurs och medlemmarna erbjuds kostnadsfria kurser i bl.a.ledarskap, kriskommunikation och stabsarbete. FRG spelade en avgörande roll under den stora skogsbranden i Västmanland år 2014.

Läs mer om FRG på Civilförsvarsförbundet

HLR2