FRG Sollentunas historia

FRG Sollentuna har funnits sedan 2006 och är nu under ledning av ansvariggruppen Annika Hildingsson, Inger Lindström och Anders Fridfeldt. Hela ledningsgruppen, det vill säga ledare och ansvariga är 14 st, och totalt är vi nästan 100 medlemmar i FRG Sollentuna.

Ledningsgruppen fungerar som funktionärer vid olika aktiviteter. Gruppen är aktiv, träffas kontinuerligt och har fortbildningar flera gånger varje termin i egen regi eller genom andra frivilligorganisationer. Bland FRG-medlemmarna finns många kompetenser som till exempel sjukvård, första hjälpen, barnomsorg, stab, krisberedskap, kommunikation, livsmedelshygien, körkort för stora fordon, administration och mycket annat!

FRG utbildar också allmänheten om säkerhet i hemmet och krisberedskap och kan synas på Brandstationen Attundas årliga öppet hus och andra större arrangemang i Sollentuna, som t ex nationaldagsfirandet i Edsbergsparken och Edsbacka marknad

FRG Sollentuna var pilotkommun 2017 med Krisberedskapsveckan, som nu har blivit en årlig kampanj som ska öka motståndskraften mot samhällskriser och ytterst krig.