FRG eller Frivilliga Resursgruppen är en grupp av människor som ideellt engagerar sig i kommunens krisberedskap. FRG är kommunens resurs och varje kommun avgör själv om den vill starta och ha en FRG, och hur den vill använda denna.

I Sollentuna ligger ansvaret för rekrytering, utbildning och fortbildning för gruppen hos de ansvariga som har ett avtal direkt med Sollentuna Kommuns säkerhetschef. Konceptet FRG, inkl. innehållet i grundutbildningen, utvecklades och förvaltas av Civilförsvarsförbundet på uppdrag av MSB, men varje FRG är en oberoende enhet i FRG-nätverket som tillhör och styrs av sin kommun. Detta gör att fortbildning och övning styrs i samarbete mellan FRG Sollentunas ansvariga, säkerhetschefen och de lokala frivilliga försvarsorganisationerna.

FRG är:

● Frivilliga som, utan krav på specialistkompetens, har genomgått en grundläggande utbildning i kommunkunskap, krisberedskap, brandkunskap och HLR/första hjälpen, och har skrivit avtal med Sollentuna kommun.
● Extra ‘händer och fötter’,
● Stöd till kommunen.
● Personer som tillfälligt anställs av kommunen vid aktivering, men endast i rollen som FRG-medlem och skall alltid identifieras som sådan.
● En gemensam resurs som hämtar personal och kompetens från alla olika frivilliga försvarsorganisationer

Övningar, outreach och deltagande i andra aktiviteter räknas inte som FRG-insats, men är relaterade aktiviteter i syfte att stärka och utveckla FRG. Alla som har genomgått grundutbildningen och har skrivit på en överenskommelse med kommunen, täcks av kommunens grundläggande olycksförsäkring vid relaterade aktiviteter. Denna är dock mycket basal, och alla FRG-medlemmar rekommenderas att teckna privat olycksfallsförsäkring för ett mer heltäckande skydd. Vid aktivering gäller samma försäkrings- och arbetsmiljöskydd för FRG-medlemmar som för kommunens övriga anställda.

FRG kan inte på eget initiativ aktivera sig själv eller aktiveras av en extern part, alla insatser aktiveras efter beslut från kommunledningen.

FRG skall inte förväxlas med kommunens beredskapshandläggare, räddningstjänst, socialtjänst eller sjukvårdare, och kommer inte skickas ut på sådana uppdrag. Istället kan det vara FRGs uppgift att förse räddningstjänst eller sjukvårdare med mat och vatten, eller hjälpa kommunens tjänstemän att utföra sina uppdrag.