FRG Sollentuna skickar löpande ut nyhetsbrev. De flesta av våra föreläsningar är öppna för allmänheten. Anmälan görs alltid till info@frgsollentuna.se 

Nyhetsbrev FRG Sollentuna – Vinter 2019

Hej FRG:are och alla intresserade!
Nu är vintern här och detta är sista nyhetsbrevet för i år. Vi vill passa på att tacka er FRG:are som har haft möjligheten att varit aktiva under de aktiviteter och de skarpa insatserna vi haft under året. Särskilt tack till alla FRG-ledare som stärker FRG Sollentuna med olika arbetsuppgifter och funktioner.

Vi välkomnar våra nyutbildade FRG:are efter höstens grundkurs! Ni behövs för att stärka gruppen och vara tillgängliga för kommunen i händelse av en kris, stor som liten. Ett härligt gäng som klivit in, med engagemang och vilja att vara en del av kommunens krisberedskap.

Nytt för FRG Sollentuna
Helén Westman som varit ansvarig i nästan fem år, kliver nu av det uppdraget. Helén har tyckt att det har varit oerhört roligt och inte minst lärorikt att fått ha den rollen. Annika Hildingsson, Inger Lindström och Anders Fridfeldt fortsätter nu arbetet med att sätta ihop ansvariggruppen i nära samarbete med kommunens säkerhetschef Helena Appelgren.

Ledningsgruppen är för närvarande 14 st, (FRG-ansvariga och FRG-ledare) och vi planerar att på ledarträffmötet 20 januari diskutera verksamheten 2020. Med de nyutbildade på årets grundkurs är vi nu sammanlagt 106 medlemmar i FRG Sollentuna.

Vill du som FRG:medlem vara mer aktiv i FRG även när det inte är någon kris eller skarp insats? Då ledningsgruppen alltid behöver stärkas,  är du varmt välkommen att höra av dig på info@frgsollentuna.se.

Från och med i våras ligger vi direkt under kommunen och planering pågår för fullt för att sätta nya rutiner för FRG-ansvariga och för FRG i stort. FRG-ansvariga fortsätter att rekrytera, underhålla FRG:arna med nyhetsbrev, aktiviteter, föreläsningar och erbjuda övningar. Civilförsvarsförbundet fortsätter att utbilda FRG-specifika kurser som i bl a ledarskap och stabsmetodik för den FRG-medlem som vill utbilda sig mer. Se längre ner i rubriken “utbildning och fortbildning”.

FRG grundutbildning 2019
Höstterminen har nu avslutat sin grundutbildning för nya FRG:medlemmar. De som gjort utbildningen får sina mappar med ID-kort, avtal och annat smått och gott i samband med en liten ceremoni i kommunhuset 9 december.

Skarp insats 29 november!
FRG Sollentuna blev utlarmad fredagen den 29/11 angående den allvarliga bussolyckan i Kärrdal. En trygghetspunkt upprättades i Kärrdalsskolans matsal för att ta hand om de skadade som inte behövde akut sjukhusbehandling. Delar av skolans personal, POSOM, FRG och räddningstjänsten arbetade under två timmar med insatser att bistå de skadade. Insatsen var akut och krävde snabb insats. Två från ansvarighetsgruppen deltog i arbetet, en på plats och en i stabsläge i hemmet. Då fler personer från räddningstjänsten etc fanns på plats gjordes ingen utlarmning till övriga FRG:medlemmar.

Övningstillfällen
Vi uppmanar att uppdrag och aktiviteter som inte är i skarpt läge, bör ses som utmärkta övningstillfällen. FRG:s verksamhet behöver funktionärer under olika aktiviteter, och under aktiviteter är det perfekt att träna samarbete och lära oss själva mer. Vid händelse av en kris så är det ett stort plus att vi känner till varandra. Så ta gärna del av någon aktivitet eller övning när vi flaggar för det.

Kontaktuppgifter
Glöm inte uppdaterar dina kontaktuppgifter om du byter till exempel e-postadress eller telefonnummer.
E-post: info@frgsollentuna.se, telefon: 076 558 79 16. 

Utbildning och fortbildning

Utnyttja den unika möjligheten till kompetens- och personlighetsutveckling. Utbildning, kost och logi är kostnadsfria under förutsättning att du är medlem i någon frivillig försvarsorganisation, om så utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det finns t ex FRG-specifika kurser, utbildningar i ledarskap och stabsmetodik, Grundkurs krisberedskapssystemet och Risk- och säkerhetsutbildning. Botanisera gärna på arrangörernas hemsidor.

Öppna kurser
Vi rekommenderar att repetera HLR och första hjälpen samt brandkunskap minst vartannat år.  Se gärna Röda Korset öppna kurser i första hjälpen för båda vuxna och barn. De genomförs på flera platser i Stockholmsområdet. Tider och platser hittar du här.  

Anmälan till alla FRG:s aktiviteter via info@frgsollentuna.se (om ingen annan anmälnings-e-post uppges).

Kurser i hemberedskap
https://www.svenskalottakaren.se/utbildningar/skot-dig-sjalv
https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/for-din-sakerhet/

Gå gärna in i vår medlemsorganisation Sollentuna lottakår, de har ett spännande kalendarium.  

Viktigt
För FRG-specifika kurser krävs ett signerat FRG-avtal med kommunen. Det är även ett krav från arrangörernas sida, att ha gått FRG:s grundkurs och vara medlem i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna, https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28489.pdf . FRG är ingen frivillig försvarsorganisation, utan en resursgrupp. Meddela alltid oss via info@frgsollentuna.se när du anmäler dig till en kurs och hör gärna av dig om du har frågor.

Quiz från Försvarsutbildarna!
Testa dina kunskaper om din egen beredskap. 

Tips
Gå gärna med i vår slutna grupp: https://www.facebook.com/groups/FRGSollentuna.

Läs gärna om Sollentuna kommuns krisberedskap.