FRG Sollentuna skickar varje termin ut nyhetsbrev, dessa hittar du på http://issuu.com/frgsollentuna. De flesta av våra föreläsningar är öppna för allmänheten. Anmälan till info@frgsollentuna.se

Ryggsäck

Vår senaste grundkurs kördes helgen 1 – 3 september. Intresserad av att gå nästa kurs? Anmäl dig på info@frgsollentuna.se.

Under våren har vi hunnit med föreläsningar med SOS Alarm och Samverkan Stocksholmregionen, vår medlemsorganisation Sollentuna lottakår hade sin uppskattade kurs Lottakårens Uppdrag. FRG var på plats och presentera vår verksamhet, hemberedskap och den civila delen av samhällets krisberedskap. Vi har haft kurs i livsmedelhantering, ledningsgruppen har planerat verksamheten och städat förrådet, samt haft fortbildning på Osynligt. Och 8-14 maj (vecka 19) var vi med på den nationella Krisberedskapsveckan tillsammans med Sollentuna kommun och Brandkåren Attunda.

Vi har inte planerat hela höstens verksamhet än, men vi utlovar intressanta studiebesök, matnyttiga föreläsningar/fortbildningar, spännande övningar och ny grundkurs. Bl.a. kommer vi besöka Europahuset och få höra mer om EU:s krishantering 18 september