FRG Sollentuna skickar löpande ut nyhetsbrev, dessa hittar du på http://issuu.com/frgsollentuna. De flesta av våra föreläsningar är öppna för allmänheten. Anmälan till info@frgsollentuna.se

Ryggsäck

Även i år deltar FRG Sollentuna på nationella Krisberedskapsveckan tillsammans med Sollentuna kommun. Vi rivstartar med en föreläsning måndag 28/5.

Akutvården under dådet på Drottninggatan 
Vår FRG:are Sabina Talbi studerar till sjuksköterska och jobbar som undersköterska på barnakuten. 7 april 2017 gjorde hon och hennes kollegor inom vården ett fantastiskt jobb mitt i en extrem situation.
Kom och lyssna på hennes berättelse om hur vården hanterade förra årets terroristdåd.
Föreläsningen är öppen för allmänheten, men obligatorisk anmälan till info@frgsollentuna.se
Tid: Måndag 28 maj kl. 18
Plats: Amorinasalen under Sollentuna bibliotek,  Aniaraplatsen 2

 

Förra årets grundkurs kördes helgen 1 – 3 september. Intresserad av att gå nästa kurs 19-21 september i år? Anmäl dig på info@frgsollentuna.se.