Senaste aktiviteterna

2022

FRG hjälpte Sollentuna kommun med att iordningställa olika boenden för att på bästa sätt ta emot flyktingar från Ukraina.

Läs gärna mer om bland annat kommunens arbete, hur du kan hjälpa och länkar för information på kommunens hemsida.

2021

Vår verksamhet har på olika sätt även under 2021 präglats av “corona-tillvaro”. Mycket av våra egna och kommunens planerade aktiviteter har varit tvungna att ställas in, exempelvis övningar och fysiska möten.

HÖSTEN
Under hösten minskade smittspridningen rejält och det gavs lite mer möjlighet att träffas fysiskt.
Ny grundkurs genomfördes under november och december. Flertalet av deltagarna har tidigare visat intresse av FRG genom Volontärbyrån och flera har hittat information om grundkursen via hemsidan. Även pandemin påverkade deltagarantalet, av 17 anmälda genomförde 9 personer kursen och skrev överenskommelse med kommunen.

I oktober kunde Attunda hålla sitt första öppna hus i sina nya fina lokaler. Vi var på plats med dockan Little Ann och hjärtstartare som gav möjlighet att öva hjärt- och lungräddning. Vi visade på våra krislådor och vad som är bra att ha och så pratade vi förstås om FRGs verksamhet.

Hjärt- och lungräddning, övning

2020

SEPTEMBER
I september blev vi aktiverade för en beredskapsituation runt en planerad manifestation utan tillstånd. Lyckligtvis blev det inte skarpt läge men det var en bra övning för oss att på kort tid planera för att sätta upp trygghetspunkter. Vi fick till en schemaläggning av FRG:are som täckte två trygghetspunkter i 14 timmar uppdelat på tretimmarspass.

VÅREN
Under coronakrisens vår aktiverades FRG Sollentuna av kommunen för att handla åt medborgare som tillhörde riskgrupper, ett mycket uppskattat och viktigt jobb. I Lottakårens podd Lottasnack (#7) kan du höra FRG Sollentunas Anders Fridfeldt berätta om samarbetet med kommunen och uppdragen under våren.

FEBRUARI
Vi blev utlarmade vid brand i källaren till ett av stora höghusen i Edsberg då en trygghetspunkt upprättades i Edsbergsskolan. Insatsen blev inte lång då branden snart var under kontroll.

2019

NOVEMBER
FRG Sollentuna blev utlarmade fredagen den 29/11 angående den allvarliga bussolyckan i Kärrdal. En trygghetspunkt upprättades i Kärrdalsskolans matsal för att ta hand om de skadade som inte behövde akut sjukhusvård. Delar av skolans personal, POSOM, FRG och räddningstjänsten arbetade under två timmar med insatser att bistå de skadade.

Insatsen var akut och krävde snabb insats. Två av de ansvariga deltog i arbetet, en på plats och en i stabsläge i hemmet. Då fler personer från räddningstjänsten fanns på plats gjordes ingen utlarmning till övriga FRG-medlemmar.

OKTOBER
Årets grundkurs var mycket lyckad!
Vi, FRG-ansvarig och FRG-ledarna hade så roligt att träffa nya medborgare som var nyfikna, som ville engagera sig, som ville bidra med sina kunskaper, som ville lära sig och förstå resursgruppens uppgift och för att vara en del av kommunens krisberedskap. 20 personer var nyfikna på FRG Sollentuna på introduktionen. Efter grundutbildningens sista lektion så välkomnar vi 14 stycken nyrekryterade till FRG Sollentuna, och ytterligare några som är på väg in så fort de kompletterat missade pass.
Här kommer ett par bilder från några aktiviteter.
Varmt välkomna alla nya FRG:are!

SEPTEMBER
Lördag den 7/9 bjöd Brandkåren Attunda in till öppet hus. Självklart var vi med i år igen!

Brandkåren hade brandbilsåkning, tipspromenad, prova handbrandsläckare och brandfilt, spruta vatten med brandslang.

FRG visade på hjärt- & lungräddning med hjärt-startare (HLR), krisberedskapslåda för hemmabruk och presenterade sin roll i kommunen.

Många intresserade kom och prövade på hjärt- och lungräddning, trots regn. Barnen var mest nyfikna och lockade föräldrarna som sedan även dom vågade prova på!

Nu har vi ytterligare några medborgare i kommunen som är lite mer medvetna om den egna krisberedskapen!

JULI
I och med skjutningen på Malmvägen i julimånad, hade kommunen bemannat en trygghetslokal med POSOM, för stöd till den som var i behov att prata med någon. FRG kallades in för att stötta upp, bl a fixa fika och finnas till hands.
Här nedan har vi Mats Persson, FRG-ledare Sollentuna

JUNI
FRG Sollentuna deltog på nationaldagen tillsammans med många andra! Lite nätverkande med föreningar, fångade nyfikna. Och inte minst… pysslade om ett och annat skrap- och skavsår.
En riktigt fin sommardag att visa upp FRG! 

Lite bilder från årets Krisberedskapsveckans sista dag då vi torgade tillsammans med andra aktörer. FRG Sollentuna träffade medborgare tillsammans med kommunen, Sollentuna lottakår, Röda korset Sollentuna, Brandkåren Attunda, Polisen, Seom och Nokas för att lyfta den egna hemberedskapen.

Vi har nu lite fler medvetna medborgare!

2018

Verksamheten har rullat på, bland annat har vår medlem Louisa Tarras-Wahlberg föreläst om våldsbejakande extremism, samt en föreläsning med vår medlem Sabina Talbi om akutvården under dådet på Drottninggatan 7 april 2017, vi har haft kurser i HLR och första hjälpen, samt att ansvariga och ledningsgrupp har haft ett flertal planeringsmöten.

Även i år deltog FRG Sollentuna på nationella Krisberedskapsveckan tillsammans med Sollentuna kommun. Vi rivstartade med en föreläsning och hade kurs i hemberedskap samt krisberedskapskampanj på Turebergs torg.
Nedan har vi en glad vinnare av en krislåda för hemmabruk!

13 oktober var vi traditionsenligt med på Öppet Hus på brandstationen Attunda i Sollentuna. Berättade för nyfikna Sollentunabor om vilka vi var, visade på hjärtstartare och bjöd in till informationskväll inför vår grundkurs.

19 – 21 oktober var det dags för årets grundutbildning! Här nedan är det golvövningar. Vi välkomnar alla nyrekryterade FRG:are!

2017

Under året hann vi med föreläsningar med SOS Alarm och Samverkan Stocksholmregionen, vår medlemsorganisation Sollentuna lottakår hade sin uppskattade kurs Lottakårens Uppdrag. FRG var på plats och presentera vår verksamhet, hemberedskap och den civila delen av samhällets krisberedskap. Vi har haft kurs i livsmedelhantering, ledningsgruppen har planerat verksamheten och städat förrådet, samt haft fortbildning på Osynligt. Och 8-14 maj (vecka 19) var vi med på den nationella Krisberedskapsveckan tillsammans med Sollentuna kommun och Brandkåren Attunda. Vi besökte också Europahuset och fick höra mer om EU:s krishantering.

2016

1 oktober var vi traditionsenligt med på Öppet hus på Brandkåren Attunda kl. 11 – 15, och vi fanns på plats för att informera om hemberedskap och demonstrera hjärtstartare.
14572420_1276851645693507_5822153931770987820_n

26 september körde vi kurs i sekretess och hantering av personuppgifter.

24 september var vi med på Trygg i Sollentuna på Turebergs torg, tillsammans med bl.a. Brandkåren Attunda, närpolisen och andra aktörer som jobbar för Sollentunas trygghet.
14450005_10154241719519425_6296613184568857778_n

11 september var vi med på Hästivalen i Edsvik.
14199442_684427791708463_8096026253584846277_n

17 september ställde vi med en av övningens största trupper när vi övade tillsammans med FRG i övriga norrortskommuner i nätverket FRG Norr, något lokaltidningen Sigtunabygden skrev om.

frg-norr-sept-2016

Helgen 26–28 augusti var vi med som brandvakter på SM i friidrott. 

FRG Sollentuna tackar Turebergs friidrottsklubb för ett väl genomfört arrangerat och ett bra samarbete.

SVT

FRG:s uppgift var bland annat att kolla in- och utpassering, ha koll på hur många som fanns i byggnaden samt se till att ingen gick in i andra utrymmen än i stora hallen. Innan uppdraget körde Brandkåren Attunda en kort brandutbildning med funktionärerna. Under hela arrangemanget hade FRG bra kontakt med säkerhetsansvarig Staffan Fougner och ordförande Turebergs friidrottsklubb Catharina Wängberg.

sm

– Staffan frågade mig hur många som var i hallen, och han blev positivt överraskad när jag sa att vi hade räknat alla för att kunna vidarebefordra till brandmännen vid en eventuell evakuering, säger FRG-ledare Tina Jansson, som var ansvarig för de åtta FRG:are som tjänstgjorde under SM:s tre dagar.

De första två dagarna fick FRG oväntad hjälp av två funktionärer från Turebergs friidrottsklubb men den sista dagen behövdes de bättre på annat håll. Arrangören bad FRG att ta en runda på utsidan och kontrollera brandörrarna vid stängning av hallen, samt att öppna hallen på söndagsmorgonen tillsammans med Catharina Wängberg. Förutom att sköta sitt säkerhetsuppdrag, såg FRG även till att hålla hallen och entrén rena från skräp, samt att hjälpa de tävlande vid behov.

FRG Sollentuna tackar Turebergs friidrottsklubb för ett väl genomfört arrangerat och ett bra samarbete.

 

6 juni var vi på plats med sjukvårdsväska och hjärtstartare på Sollentuna Ridklubbs dressyrtävlingar i Viby, för att göra eventet tryggare för ryttare och publik.

13 juni berättade vår medlem Agneta Löwenhielm om det kanadensiska samhällets krisberedskap under en isstorm. Agneta har bott i Montreal och fick uppleva detta på nära håll. Agnetas organisation, Svenska Lottakåren, kom på besök, och skrev en artikel om föreläsningen.
agneta-lowenhielm

29 maj var vi på Hundens dag i Edsbergsparken, och med i vår trupp var vår medlem Maria med sin hund Solo.

Hundens dag 2016 Maria

FRG Sollentuna bjöd in till föreläsning i hemberedskap 9 maj

Vatten i kranen och en fungerande spis att laga mat på tar vi som en självklarhet. Men vad gör vi om det plötsligt inte inte är tillgängligt? Om varken el eller vatten funkar? Scenariot är inte så osannolikt, längre elavbrott och vattenläcka eller vattensmitta som gör att¨vi inte kan lita på vattnet i kranen händer ibland. I sådana situationer sätts samhällets resurser på prov. Rekommendationen är att vuxna, arbetsföra invånare och deras familjer skall klara sig i 72 timmar – 3 dygn – innan man kan förvänta sig hjälp från det offentliga, eftersom samhället stöd i första hand måste gå till att hjälpa de som inte klarar sig en längre period utan assistans, t.ex. äldre med trygghetslarm eller sjuka som är sårbara för mat- och vätskebrist. Det vilar alltså ett stort ansvar på dig som individ att klara dig själv och ta hand om din familj vid en kris. På FRG Sollentunas öppna föreläsning om hemberedskap lärde åhörarna flera enkla knep om hur de kunde förbereda sig inför en eventuell krissituation. De fick också höra mer om FRG och hur enskilda individer kan göra en insats för kommunen och dina medmänniskor.

14 april var vi med på Sollentuna lottakårs medlemsutbildning Lottakårens Uppdrag på Försvarsgården, där vi presenterade vårt uppdrag i hopp om att nya lottor ville gå med i FRG.

15 april var vi traditionen trogen på plats med sjukvårdsväska och hjärtstartare på Sollentuna Ridklubbs hopptävlingar i Viby, för att göra eventet tryggare för ryttare och publik.

2015

FRG och flyktingsituationen

Frivilliga spelade en viktig roll för samhällets hantering av flyktingsituationen, på alla nivåer. Ett stort antal frivilliga, båda i regi av FRG och sin egen frivilliga försvarsorganisation, aktiverades.

I december 2015 – januari 2016 ingick FRG Sollentuna i den grupp av FRG:are från Norrortskommuner som bemannade Stockholm Centralstation, på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm. Uppdraget bestod i att finnas till hands som trafikvärd för ensamkommande asylsökande barn och bistå vid byte av transportmedel på Centralen. En motsvarande tjänst fanns på Arlanda flygplats, där våra kollegor i FRG Sigtuna och FRG Vallentuna bemannade.

Tina och Helen2 av våra hjältar på Centralen: Tina och Helén

FRG har i flera grannkommuner varit aktiverade under hösten och vintern med anledning av flyktingsituationen, bl.a. hjalp FRG Järfälla till med bemanningen på ett boende för ensamkommande barn. I Sollentuna var ansvariga i löpande kontakt med Sollentuna kommun, kommunen identifierade ett transitboende som kunde ställas i ordning om Migrationsverket behövde platserna, men eftersom kommunen såg det som viktigt att det blev en bra lösning som höll över tid involverades aldrig frivilliga.

Vår FRG-ledare Mats Persson berättar om att vara ledsagare för ensamkommande flyktingbarn på Stockholms Centralstation, 29 december 2015.mats_p

Igår var det tredje dagen där och för mig. Britt kom som ny och efter liten genomgång i vårt rum på Centralens polisstation gav vi oss ut i verkligheten, dvs befinna oss på golvet i stora centralhallen med omnejd.

Det gick bra för oss idag. Britt kom in i jobbet snabbt och vi travade runt. Fick samtal från polisen som ville ha hjälp med två ensamkommande pojkar. Utan papper och pengar och inga språkkunskaper. Gemensamt bestämde vi att socialen fick ta över och de utövade sin myndiga stämma och soc lovade komma så snart det gick. Under tiden tog Britt och jag hand om killarna och poliserna kunde återgå till sitt värv. Killarna snälla och trevliga, trots språkförbistringar och följde snällt med när två kvinnor kom från ungdomsjouren. Vi båda tyckte det var kul att polisen önskade vårt bistånd.

Övrigt samma som tidigare, frågor om allt möjligt från massor av resenärer och samtidigt nyfikna på vårt uppdrag. Tiden lullar på i ett behagligt tempo och även om det inte är fullt upp hela tiden känns det ändå meningsfullt att vi finns där. Att något som heter FRG finns till blir också många uppmärksamma på. Även en del Sollentunabor som undrande kommer fram och frågar vad vi gör där när de ser att det står Sollentuna Kommun på våra västar.

Även på myndighetsnivå stöttade frivilliga krafter. En av dessa var FRG Sollentunas Sonja Sun Johnsen som under vintern satt på MSB och hjälpte till att bemanna redaktionen på krisinformation.se . Detta på grund av sitt beredskapsavtal som frivillig kriskommunikatör i regi av den frivilliga försvarsorganisation Criscom.

MSB

Nya FRG:are klara

I slutet av november blev en ny kull FRG:are klara, av ca 20 deltagare valde 12 nya medlemmar att skriva överenskommelse med Sollentuna kommun. Vi hälsar alla varmt välkommen!

Grundkurs 2015

Helgen 3-4 oktober var FRG på plats på Sollentuna Ridklubbs hopptävling Hösthoppet med skarp hjärtstartare.

IMG_1716 IMG_1713

Söndag 27 september var FRG Sollentuna med på Brandkåren Attundas Öppet hus och demonstrerade hjärtstartare.

Attunda

Lördag 5 september deltog 14 FRG:are från Sollentuna i FRG Norrs storövning i Märsta. Detta uppmärksammades i båda Vi i Sollentuna och Mitt i Sollentuna.IMG_2732

Helgen 18 – 19 april var FRG Sollentuna på plats med hjärtstartare på Sollentuna Ridklubbs (SoRK) hopptävling Vårhoppet. Våra medlemmar fanns till hands på tävlingsplatsen som säkerhetsresurs. Detta uppmärksammades båda av Svenska Lottakåren och Civilförsvarsförbundet.

SAM_3402

I april besökte vi Sollentuna Norra Scoutkår som fick prova hjärtstartaren.
img_0330-400x300

14 februari i år demonstrerade vi hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare på Alla hjärtans dag på Stinsen.

stinsen

Under 2014 var vi med i Edsbergsparken vid flera tillfällen, bl.a. på nationaldagsfirandet och Hästivalen. Vi var även med på två större övningar/utbildningstillfällen tillsammans med andra FRG-grupper i norra Storstockholm.