Vill du göra en insats för samhället? Hjälpa till vid kriser och vara volontär när du behövs som mest? Då kan FRG vara något för dig!

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och är en del av kommunens krisberedskap. FRG består av frivilliga personer som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med evakueringar, information, administration, andra praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till drabbade.

FRG Sollentuna består av ett stort antal frivilliga – kvinnor och män, äldre och yngre, infödda sollentunabor och nyinflyttade. Just mångfalden hos våra medlemmar är vår styrka. Varje medlem i FRG Sollentuna har sin berättelse och sina skäl till att de engagerar sig. 

Det senaste året har FRG Sollentuna aktiverats för att hjälpa till att handla och köra ut mat under pandemin. Sommaren och hösten 2019 blev FRG Sollentuna aktiverade i två olika situationer, en gång som stöd för POSOM (kommunens eget krisstöd) av anledning av en skjutning och en gång på grund av en större bussolycka.

FRG Sollentuna hade också två skarpa insatser med husbränder under sommarböljan 2018.

Det finns inga krav på specialistkompetens för att vara med i FRG, det viktiga är att du vill hjälpa till och engagera dig. Alla över 18 år kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter (oftast kostnadsfri) fortbildning i bland annat ledarskap, stabsarbete och kriskommunikation.

Civilförsvarsförbundets film om FRG

Läs mer om Frivilliga resursgrupper på Civilförsvarsförbundet!

FRG Sollentunas historia

FRG Sollentuna har funnits sedan 2006 och är nu under ledning av ansvariggruppen Annika Hildingsson, Inger Lindström och Anders Fridfeldt. Hela ledningsgruppen, det vill säga ledare och ansvariga är 14 st, och totalt är vi nästan 100 medlemmar i FRG Sollentuna.

Ledningsgruppen fungerar som funktionärer vid olika aktiviteter. Gruppen är aktiv, träffas kontinuerligt och har fortbildningar flera gånger varje termin i egen regi eller genom andra frivilligorganisationer. Bland FRG-medlemmarna finns många kompetenser som till exempel sjukvård, första hjälpen, barnomsorg, stab, krisberedskap, kommunikation, livsmedelshygien, körkort för stora fordon, administration och mycket annat!

FRG utbildar också allmänheten om säkerhet i hemmet och krisberedskap och kan synas på Brandstationen Attundas årliga öppet hus och andra större arrangemang i Sollentuna, som t ex nationaldagsfirandet i Edsbergsparken och Edsbacka marknad

FRG Sollentuna var pilotkommun 2017 med Krisberedskapsveckan, som nu har blivit en årlig kampanj som ska öka motståndskraften mot samhällskriser och ytterst krig.

Läs mer om Sollentuna kommuns krisberedskap.