Vi utgör FRG

FRG eller Frivilliga Resursgruppen är en grupp av människor som ideellt engagerar sig i kommunens krisberedskap. FRG är en kommunal, frivillig resurs som varje kommun själv avgör om den vill ha och hur de vill arbeta med. Just nu är det drygt 100 medlemmar och med en ledningsgrupp på 14 stycken, ansvariga och ledare.

FRG Sollentuna består av ett stort antal frivilliga – kvinnor och män, äldre och yngre, infödda sollentunabor och nyinflyttade. Just mångfalden hos våra medlemmar är vår styrka. Varje medlem i FRG Sollentuna har sin berättelse och sina skäl till att de engagerar sig. Nu får du möjlighet till att lära känna oss, båda ansvariga, ledare och medlemmar. Här får utvalda medlemmar berätta om sig, sitt engagemang och varför de gick med i FRG.

Övning