Roller inom FRG

Som medlem i FRG har du stora möjligheter till självförverkligande och att utveckla ditt ledarskap. De som vill ta ett större ansvar erbjuds ett stort antal fortbildningar som kvalificerar för att ta på sig olika roller.

I grund och botten har alla FRG:are sina egna erfarenheter, yrkesbakgrunder och utbildningar, och detta är FRG:s styrka. 

Gruppen har tre olika officiella nivåer av medlemskap. De flesta är FRG-medlemmar som har genomgått grundkursen, skrivit avtal med kommunen och deltar på aktiviteter, fortbildning, övningar och bidrar i mån av tid, lust och möjlighet. De utför de uppgifter som de tilldelas vid skarp insats.

Alla medlemmar har blå och gula västar med reflexband. Texten “Frivilliga Resursgruppen” står alltid på officiella FRG-västar, tillsammans med kommunens namn. FRG-medlemmar ska också ha sitt särskilda FRG id-kort synligt när man är ute på uppdrag.

 

FRG-Väst cropped

Nästa nivå är Ledningsgruppen, som består av FRG-ledare och FRG-ansvariga, och dessa kan identifieras på sina gula axelklaffar. Text på bröstet och på ryggen identifierar rollen.

FRG-ledare är gruppens team leaders som ingår i FRG Sollentunas ledningsgrupp. I mån av tid och möjlighet deltar de i planering av verksamheten, och vid övning och skarp insats har de ansvar för att leda arbetet på fältet.

Ledare

FRG-ansvariga har det övergripande ansvaret för verksamheten, och har skrivit på ett särskilt avtal med kommunen. I uppdraget ingår rekrytering och utbildning av nya medlemmar, vara verksamhetsledare för FRG-ledare och medlemmar, ansvara för intern- och externkommunikation och på annat sätt få verksamheten att fungera. Vid skarp aktivering har oftast FRG-ansvariga en stabsroll och jobbar med eller nära kommunens krisledning.

Ansvarig-r

Alla inom FRG jobbar frivilligt och gör detta på sin fritid, vid sidan av jobb, studier eller som pensionär.