Grundkurs

Samhället behöver dig. Gå med i FRG!

På grund av coronapandemin så är årets grundutbildning inte planerad än, men du kan anmäla intresse när som helst till info@frgsollentuna.se

Innehåll i 2019 års grundutbildning

Introduktion

Konceptet FRG – den frivilliga resursgruppen och FRG:s roll, samhällets krisberedskap och begreppet sårbarhet, presenteras. Vi går igenom grundutbildningens innehåll och frågor besvaras. Efter denna kväll meddelar du om du vill fortsätta.

Första kurstillfället

  • HLR
  • Första hjälpen
  • Hemberedskap
  • Kriskommunikation

Andra kurstillfället

  • Kommunens POSOM (psykologiskt och socialt omhändertagande)
  • Kommunens säkerhetsarbete
  • Livsmedelshantering – hygien
  • 30 minuters-metoden
  • Avslutning med praktisk övning

Tredje kurstillfället

Brandkunskap på Attunda Brandstation

Fjärde kurstillfället

Krisstöd

I korthet

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och är en del av kommunens krisberedskap. FRG består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. Alla över 18 år kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl a ledarskap, stabsarbete och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt. FRG spelade en avgörande roll under 2014 och deltog även som resurs 2018 bl a under bränder samt oljespill. FRG:s syfte är att utbilda och fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, som kan och vill göra en extra insats för samhället och sina medmänniskor.
FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. 

Gilla oss gärna på Facebook!