Fortbildning

Som FRG-medlem har du tillgång till flera kostnadsfria kurser (du får även ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt gratis resa, kost och logi). Dessa rekommenderas varmt, då deltagande i fortbildning kan göra dig kvalificerad till mera avancerade uppgifter i skarpt läge eller vid övning. Möjlighet finns också att ta på sig andra typer av beredskapsavtal, t.ex. att skriva överenskommelse med en myndighet som stabsassistent. Medlemskap i arrangerande organisation är inget krav, ansökan skickas till den frivilliga försvarsorganisation där du är medlem (t.ex. FRO, Svenska Blå Stjärnan, Civilförsvarsförbundet eller Svenska lottakåren), som i sin tur vidareförmedlar denna till arrangören. Kontakta oss på info@frgsollentuna.se för mer information. 

Alla kurser för frivilliga finns samlade på www.frivilligutbildning.se/

 

FRG-ledarutbildning

Arrangör: Civilförsvarsförbundet

Vill du leda en Frivillig Resursgrupp (FRG)? Vill du utveckla ditt personliga ledarskap? Då ska du absolut gå den här utbildningen. Ledarens självinsikt, kunskap, förståelse samt förmåga att hantera egna och andras värderingar och kvaliteter påverkar i hög grad den Frivilliga Resursgruppens möjlighet att lösa sina uppgifter. Under utbildningen varvas teori och praktik kring begreppen individen-gruppen-ledaren och ledarskapet.¨FRG-ledaren sköter de exekutiva besluten ute på fält.

Anmälan via Civilförsvarförbundets webbplats

Fortbildning för FRG-ledare

Arrangör: Civilförsvarsförbundet

FRG-ledarens uppgift är att verka i oförutsedda och utsatta lägen, ofta i pressade och stressade situationer. Verksamheter som bedrivs under sådana förhållanden kan lätt skapa konflikter inom gruppen och även gentemot människor som gruppen möter i krisartade situationer.

Vi har därför tagit fram en fortbildningskurs anpassad till de önskemål som uttryckts av FRG-ledare och FRG-ansvariga. Konceptet bygger inledningsvis på att återkoppla till grunderna i ledarskap samt skapa möjligheter för FRG-ledarna att kunna delge varandra erfarenheter från utsatta lägen. Huvuddelen av kurstiden kommer därefter att användas till det som är nytt dvs ledarskap i stressade och konfliktfyllda situationer.

För att öka kunskap, förmåga och duglighet för FRG-ledaren kommer vi att använda ett instrument som kartlägger personens motiverande värdesystem och det egna konfliktbeteendet i förhållande till andra människor. Instrumentet heter SDI och står för Strength Deployment Inventory.

Anmälan via Civilförsvarsförbundets webbplats

Grundläggande ledarskap

Arrangör: Svenska Lottakåren

Ledarskapsutbildning för dig som via en frivillig försvarsorganisation gör insatser inom samhällets civila krisberedskap. Så länge du verkar som en förstärkningsresurs är du varmt välkommen att söka utbildningen. Utbildningen som genomförs på Älvkarleö herrgård i norra Uppland, är uppdelad på två tillfällen. Du kommer under utbildningens gång att få förståelse för gruppdynamikens processer, hur konflikter i en grupp uppstår och kan lösas och hur gruppen på bästa sätt kan arbeta för att lösa uppgiften och uppnå ett gemensamt mål på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Utbildningen omfattar även praktiska övningar utomhus där gruppens samarbetsförmåga blir praktiskt testad. Buss avgår från Stockholm kvällen innan kursstart.

Mer info hittar du på Svenska Lottakårens webbplats

Stabs- och informationsstöd

Plats: Älvkarleö herrgård
Arrangör: Svenska Lottakåren

Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg, juridik och kommunikation- och mediehantering. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab på någon av våra krisberedskapsuppdrag. Buss avgår från Stockholm kvällen före kursstart.

Läs mer på Svenska Lottakårens webbplats.  

Kriskommunikation för FRG-medlemmar

Arrangör: Civilförsvarsförbundet

Det man inte vet kan man inte förhålla sig till. Det är grunden för vårt engagemang i kriskommunikation. Brist på information är något man ofta klagar på i samband med kriser i samhället. En stor del av krishanteringen handlar just om att kunna hantera information på ett bra sätt. Du får lära dig hantera olika informationssituationer så att du i en verklig krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt. Kursen är en grundkurs som man bara kan gå en gång.

Förkunskaper: Kursen Grundutbildning av FRG-medlem samt vara aktiv medlem i en FRG.
Anmälan via Civilförsvarsförbundets webbplats.  

FRG-ansvarigutbildning

Arrangör: Civilförsvarsförbundet

Vill du vara ansvarig för en Frivillig Resursgrupp, FRG? Som ansvarig samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Du är den som skapar förutsättningar för att kommunen får en FRG anpassad till dess behov. Du planerar gruppens grundutbildning, ordnar med lärare/instruktörer och är ansvarig för att gruppens medlemmar får adekvat utbildning.

Är du intresserad av att bli FRG-ansvarig så hör av dig till info@frgsollentuna.se för en dialog. Anmälan till kursen via Civilförsvarsförbundets webbplats men innan anmälan vill vi gärna att du pratar med oss.

Risk- och säkerhetsutbildning

Arrangör: Svenska Blå Stjärnan

Efter genomförd Risk- och säkerhetsutbildning har du en bra grund att stå på för att kunna hjälpa dina medmänniskor om olyckan är framme. Genom upplevelsebaserad undervisning och mycket praktiska övningar får du lära dig att agera som förstahandsperson vid en trafikolycka, vid brand eller annan olycka. Kursen omfattar två intensiva dagar och ges i samarbete med Räddningstjänsten. Ankomst och aktivitet kvällen före kursstart. Ingen förkunskap krävs.

OBS! Endast för medlemmar i Svenska Blå Stjärnan (kan lösas för 100 kr/år). Läs mer om SBS:s utbildningar

Grundkurs Krisberedskapssystemet

Arrangör: Försvarsutbildarna.

Kurserna riktar sig till dig som har, eller är på väg in på, civilt avtal eller som ska verka som nyckelperson inom en frivillig förstärkningsresurs med civila uppdrag.

Utbildningen genomförs fredag till söndag och omfattar kunskap om det svenska krisberedskapssystemet och föreläsare från både kommun, länsstyrelse och en central myndighet deltar. Dessutom hanterar kursen ämnen som kriskommunikation och arbetar med ett scenario genom hela kursen.  Även Försvarsmakten deltar och talar om civil-militär samverkan.

Kursen passar bland annat dig som har CBRN- eller kommunikatörsbefattning såväl som för dig som är FRG-ledare eller stabsassistent på en civil myndighet. Det viktiga är att du och din frivilligorganisation är överens om att du skall gå och att du har eller är på väg in på civilt avtal. Deltagarna förutsätts komma från det län, eller närliggande län, där utbildningen genomförs men undantag kan göras för de inom nationella förstärkningsresurser.

Anmälan via Försvarsutbildarna

HLR och första hjälpen

Röda Korset har flera gånger per år öppna, kostnadsfria kurser i HLR och första hjälpen i Stockholmsområdet (inriktning barn eller vuxen). Tider läggs löpande ut på Röda Korsets webbplats.