Utvecklingsmöjligheter inom FRG

Grundkursen är bara början på ditt engagemang i FRG. För dig som vill avancera finns stora möjligheter att få förtroendeuppdrag och därmed kostnadsfri fortbildning. FRG Sollentuna, FRG i grannkommunerna och våra medlemsorganisationer arrangerar ett antal kurser varje år, då oftast på kvällar eller helger. Inbjudan till dessa skickas ut löpande, och vissa kan även hittas på paraplyorganisationen FOS Stockholms läns webbplats. Ibland övar vi för att testa det vi har lärt, antingen i egen regi eller tillsammans med FRG i andra kommuner.

Sen finns det ett antal centrala kurser arrangerade av olika frivilliga försvarsorganisationer, som finansieras av statsbidrag från MSB. I de flesta fall utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst eller dagpenning när du deltar på fortbildningar. Dessa kurser är öppna för alla som har ett civilt avtal (t.ex. FRG-avtal) oberoende av vilken organisation du själv tillhör.

Prata med din FRG-ansvarig eller FRG-ledare för att hitta kurser som passar just dig. Din kompetens och ditt intresse styr vilken roll du har i FRG. Berätta gärna vilken kompetens du redan besitter, så försöker vi hitta rätt roll för just dig i FRG. Genom att ta på dig ett förtroendeuppdrag lär du dig saker som är viktiga i privatlivet, studierna eller yrkesrollen, du kan spetsa ditt CV med fortbildning och erfarenhet, du får referenser och kan utöka ditt nätverk. Med andra ord så är ett FRG-engagemang oftast en investering som ger bra avkastning båda privat och professionellt. Många arbetsgivare ser nyttan av att en anställd fortbildas kostnadsfritt, och ger tjänstledigt för kursdeltagande. Tack vare den SGI-baserade ersättningen som MSB betalar ut för förlorad arbetsinkomst, blir det en win-win situation för både dig, din arbetsgivare och samhället.

En översikt över alla utbildningar med statsbidrag finns på www.frivilligutbildning.se. Läs också mer på de olika frivilliga försvarsorganisationernas egna webbsidor, då det kan finnas andra kurser som endast är öppna för medlemmar.

Samhällets krisberedskap

Försvarsutbildarnas grundkurs i samhällets krisberedskap ger en bra introduktion till hur det svenska krisberedskapssystemet fungerar och vilken roll frivilliga krafter spelar.

Ledarskap

Om du vill bli gruppledare i FRG finns flera potentiella kurser. Civilförsvarsförbundet har en skräddarsydd FRG-ledarutbildning och tillhörande fortbildning som ges på olika platser under året. Vill man bli FRG-ansvarig finns det egna kurser och fortbildningar även för detta. Svenska Lottakåren har huvudmannaskapet för ledarskap för frivilliga försvarsorganisationer och arrangerar många relevanta ledarskapsutbildningar.

Stabs- och informationsstöd

Vid en kris är det viktigt att arbetet administreras och leds på bästa sätt. Svenska Lottakårens kurs i stabs- och informationsstöd ger grundläggande kunskap i stabsmetodik, loggförning, juridik, kommunikation och mediehantering.

Kriskommunikation

Civilförsvarsförbundet arrangerar kurs i kriskommunikation för FRG-medlemmar. Den frivilliga försvarsorganisationen Criscom (ansluten till Försvarsutbildarna) har kriskommunikation som huvudfokus och kör ett antal kurser för sina medlemmar.

Saknar du någon utbildning i utbudet? Kontakta oss så ser vi på möjligheten att hitta eller arrangera en sådan.