Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll för Sveriges kris- och krigsberedskap. Vissa organisation har specialistkompetens inom olika områden som brukshundar, fallskärmshoppning eller radiokommunikation, andra har mer generell inriktning. Genom kurser och utbildningar ser organisationerna till att den särskilda kompetensen bevaras. Organisationerna placerar även ett stort antal personer på specialistbefattningar inom totalförsvaret, antigen civilt eller militärt.

Försvarsorganisationerna utgör grunden för FRGs existens. I första hand rekryteras nya FRG-medlemmar från dessa organisationer, och denna kopplingen finansierar en stor del av FRGs verksamhet i form av statsbidrag och organisationernas fortbildning. FRG får endast statsbidrag för deltagare som är eller blir medlem i frivilliga försvarsorganisationer under grundutbildningen. Om man vill skriva FRG-avtal med kommunen efter grundkursen rekommenderas fortsatt medlemskap då detta finansierar gruppens fortbildning. Medlemskapet gör också att du får tillgång till fortbildningar i regi av din egen organisation och övriga frivilliga försvarsorganisationer, t.ex. kurser i ledarskap, kriskommunikation och stabsadministration.

De olika organisationerna har olika inriktningar, och båda förmåner och årsavgift skiljer sig. Vissa har lokalförening i Sollentuna, andra har länsorganisationer eller är rikstäckande, så vi rekommenderar att du väljer organisation utifrån egna intressen och behov. Läs mer om organisationerna på deras webbsidor:

Alla föreningar är representerade i Stockholms län och flera har lokalföreningar i Sollentuna, t.ex. Sollentuna Lottakår, Röda Korset Sollentuna och Sollentuna Civilförsvarsförening. Flera av dessa har sin hemvist på Sollentuna Försvarsgård i Häggvik.