2018

Verksamheten har rullat på, bland annat har vår medlem Louisa Tarras-Wahlberg föreläst om våldsbejakande extremism, samt en föreläsning med vår medlem Sabina Talbi om akutvården under dådet på Drottninggatan 7 april 2017, vi har haft kurser i HLR och första hjälpen, samt att ansvariga och ledningsgrupp har haft ett flertal planeringsmöten.

Även i år deltog FRG Sollentuna på nationella Krisberedskapsveckan tillsammans med Sollentuna kommun. Vi rivstartade med en föreläsning och hade kurs i hemberedskap samt krisberedskapskampanj på Turebergs torg.

2017

Under året hann vi med föreläsningar med SOS Alarm och Samverkan Stocksholmregionen, vår medlemsorganisation Sollentuna lottakår hade sin uppskattade kurs Lottakårens Uppdrag. FRG var på plats och presentera vår verksamhet, hemberedskap och den civila delen av samhällets krisberedskap. Vi har haft kurs i livsmedelhantering, ledningsgruppen har planerat verksamheten och städat förrådet, samt haft fortbildning på Osynligt. Och 8-14 maj (vecka 19) var vi med på den nationella Krisberedskapsveckan tillsammans med Sollentuna kommun och Brandkåren Attunda. Vi besökte också Europahuset och fick höra mer om EU:s krishantering.

2016

1 oktober var vi traditionsenligt med på Öppet husBrandkåren Attunda kl. 11 – 15, och vi fanns på plats för att informera om hemberedskap och demonstrera hjärtstartare.
14572420_1276851645693507_5822153931770987820_n

26 september kl. 18.30 körde vi kurs i sekretess och hantering av personuppgifter.

24 september kl. 12 – 14 var vi med på Trygg i SollentunaTurebergs torg, tillsammans med bl.a. Brandkåren Attunda, närpolisen och andra aktörer som jobbar för Sollentunas trygghet.
14450005_10154241719519425_6296613184568857778_n

11 september var vi med på Hästivalen i Edsvik.
14199442_684427791708463_8096026253584846277_n

17 september ställde vi med en av övningens största trupper när vi övade tillsammans med FRG i övriga norrortskommuner i nätverket FRG Norr, något lokaltidningen Sigtunabygden skrev om.

frg-norr-sept-2016

Helgen 26 – 28 augusti var vi med som brandvakter på SM i friidrott på Sollentunavallen. FRG:s uppgift var bl.a. att kolla in- och utpassering, ha koll på hur många som fanns i byggnaden samt se till att ingen gick in i andra utrymmen än i stora hallen.

FRG Sollentuna tackar Turebergs friidrottsklubb för ett väl genomfört arrangerat och ett bra samarbete.

SVT

 

6 juni var vi på plats med sjukvårdsväska och hjärtstartare på Sollentuna Ridklubbs dressyrtävlingar i Viby, för att göra eventet tryggare för ryttare och publik.

13 juni berättade vår medlem Agneta Löwenhielm om det kanadensiska samhällets krisberedskap under en isstorm. Agneta har bott i Montreal och fick uppleva detta på nära håll. Agnetas organisation, Svenska Lottakåren, kom på besök, och skrev en artikel om föreläsningen.
agneta-lowenhielm

29 maj var vi på Hundens dag i Edsbergsparken, och med i vår trupp var vår medlem Maria och hennes hund “Solo”.

Hundens dag 2016 Maria

FRG Sollentuna bjöd in till föreläsning i hemberedskap 9 maj

Vatten i kranen och en fungerande spis att laga mat på tar vi som en självklarhet. Men vad gör vi om det plötsligt inte inte är tillgängligt? Om varken el eller vatten funkar? Scenariot är inte så osannolikt, längre elavbrott och vattenläcka eller vattensmitta som gör att¨vi inte kan lita på vattnet i kranen händer ibland. I sådana situationer sätts samhällets resurser på prov. Rekommendationen är att vuxna, arbetsföra invånare och deras familjer skall klara sig i 72 timmar – 3 dygn – innan man kan förvänta sig hjälp från det offentliga, eftersom samhället stöd i första hand måste gå till att hjälpa de som inte klarar sig en längre period utan assistans, t.ex. äldre med trygghetslarm eller sjuka som är sårbara för mat- och vätskebrist. Det vilar alltså ett stort ansvar på dig som individ att klara dig själv och ta hand om din familj vid en kris. På FRG Sollentunas öppna föreläsning om hemberedskap lärde åhörarna flera enkla knep om hur de kunde förbereda sig inför en eventuell krissituation. De fick också höra mer om FRG och hur enskilda individer kan göra en insats för kommunen och dina medmänniskor.

14 april var vi med på Sollentuna lottakårs medlemsutbildning Lottakårens UppdragFörsvarsgården, där vi presenterade vårt uppdrag i hopp om att nya lottor ville gå med i FRG.

15 april var vi traditionen trogen på plats med sjukvårdsväska och hjärtstartare på Sollentuna Ridklubbs hopptävlingar i Viby, för att göra eventet tryggare för ryttare och publik.

2015

FRG och flyktingsituationen

Frivilliga spelade en viktig roll för samhällets hantering av flyktingsituationen, på alla nivåer. Ett stort antal frivilliga, båda i regi av FRG och sin egen frivilliga försvarsorganisation, aktiverades.

I december 2015 – januari 2016 ingick FRG Sollentuna i den grupp av FRG:are från Norrortskommuner som bemannade Stockholm Centralstation, på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm. Uppdraget bestod i att finnas till hands som trafikvärd för ensamkommande asylsökande barn och bistå vid byte av transportmedel på Centralen. En motsvarande tjänst fanns på Arlanda flygplats, där våra kollegor i FRG Sigtuna och FRG Vallentuna bemannade.

Läs vår medlem Mats berätta om arbetet.

Tina och Helen2 av våra hjältar på Centralen: Tina och Helén

FRG har i flera grannkommuner varit aktiverade under hösten och vintern med anledning av flyktingsituationen, bl.a. hjalp FRG Järfälla till med bemanningen på ett boende för ensamkommande barn. I Sollentuna var ansvariga i löpande kontakt med Sollentuna kommun, kommunen identifierade ett transitboende som kunde ställas i ordning om Migrationsverket behövde platserna, men eftersom kommunen såg det som viktigt att det blev en bra lösning som höll över tid involverades aldrig frivilliga.

Även på myndighetsnivå stöttade frivilliga krafter. En av dessa var FRG Sollentunas Sonja Sun Johnsen som under vintern satt på MSB och hjälpte till att bemanna redaktionen på krisinformation.se . Detta på grund av sitt beredskapsavtal som frivillig kriskommunikatör i regi av den frivilliga försvarsorganisation Criscom.

MSB

Nya FRG:are klara

I slutet av november blev en ny kull FRG:are klara, av ca 20 deltagare valde 12 nya medlemmar att skriva överenskommelse med Sollentuna kommun. Vi hälsar alla varmt välkommen!

Grundkurs 2015

Helgen 3-4 oktober var FRG på plats på Sollentuna Ridklubbs hopptävlingHösthoppet med skarp hjärtstartare.

IMG_1716 IMG_1713

Söndag 27 september var FRG Sollentuna med på Brandkåren Attundas Öppet hus på Pommernvägen 1, och demonstrerte hjärtstartare.

Attunda

Lördag 5 september deltog 14 FRGare från Sollentuna i FRG Norrs storövning i Märsta. Detta uppmärksammades i båda Vi i Sollentuna och Mitt i Sollentuna.IMG_2732

 

Helgen 18 – 19 april var FRG Sollentuna på plats med hjärtstartare på Sollentuna Ridklubbs (SoRK) hopptävling Vårhoppet. Våra medlemmar fanns till hands på tävlingsplatsen som säkerhetsresurs. Detta uppmärksammades båda av Svenska Lottakåren och Civilförsvarsförbundet.

SAM_3402

I april besökte vi Sollentuna Norra Scoutkår som fick prova hjärtstartaren.
img_0330-400x300

14 februari i år demonstrerade vi hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare på Alla hjärtans dag på Stinsen.

stinsen

Under 2014 var vi med i Edsbergsparken vid flera tillfällen, bl.a. på nationaldagsfirandet och Hästivalen. Vi var även med på två större övningar/utbildningstillfällen tillsammans med andra FRG-grupper i norra Storstockholm.