FRG erbjuder stor möjligheter för självförverkligande och möjligheter att utveckla sitt ledarskap. I grund och botten har alla FRG:are sina egna erfarenheter, yrkesbakgrunder och utbildningar, och detta är FRG:s styrka. De som vill ta ett större ansvar erbjuds ett stort antal fortbildningar som kvalificerar för att ta på sig olika roller. Inom FRG finns tre olika officiella nivåer av medlemskap.

Alla medlemmar har blå och gula västar med reflexband. Texten “Frivilliga Resursgruppen” står alltid på officiella FRG-västar, tillsammans med kommunens namn. I FRG Sollentuna har vi två olika design på västarna, några har bara text, andra har båda text och logga. Det spelar ingen roll vilken design man har på västen, båda är giltiga. FRG-medlemmar ska också ha sitt FRG id-kort synligt vid aktivering.

De flesta är FRG-medlemmar som har genomgått grundkursen, skrivit avtal med kommunen och deltar på aktiviteter, fortbildning, övningar och bidrar i mån av tid, lust och möjlighet. De utför de uppgifter som de tilldelas vid skarp insats.

FRG-Väst cropped

Ledningsgruppen består av FRG-ledare och FRG-ansvariga, och dessa kan identifieras på sina gula axelklaffar. Text på bröstet och på ryggen identifierar rollen.

FRG-ledare är gruppens team leaders som ingår i FRG Sollentunas ledningsgrupp. I mån av tid och möjlighet deltar de i planering av verksamheten, och vid övning och skarp insats har de ansvar för att leda arbetet på fältet.

Ledare

FRG-ansvariga har det övergripande ansvaret för verksamheten, och har skrivit på ett särskilt avtal med kommunen. I uppdraget ingår rekrytering och utbildning av nya medlemmar, vara verksamhetsledare för FRG-ledare och medlemmar, ansvara för intern- och externkommunikation och på annat sätt få verksamheten att fungera. Vid skarp aktivering har oftast FRG-ansvariga en stabsroll och jobbar med eller nära kommunens krisledning.

Ansvarig-r

Alla inom FRG jobbar frivilligt och gör detta på sin fritid, vid sidan av jobb, studier eller som pensionär.