FRG-ansvarig

Sonja Sollentuna Centrum

Jag kommer från Norge men har bott i Sverige i 13 år, de senaste 10 i Sollentuna. Jag gick med i Sollentuna lottakår år 2011, det var nog terrorattackerna i Oslo samma år som fick mig att vilja göra något konkret för att skydda samhället. Eftersom jag inte har militär bakgrund rekommenderade mina lottakompisar att gå med i FRG, och jag gick grundkursen hösten 2012. Jag tog över som FRG-ansvarig i början av 2015, innan det var jag FRG-ledare.

Jag är en person som går in för saker 200% så sen dess har jag hunnit med FRG-ledarkurs, kurs i kriskommunikation, stabs- och informationsassistent, PAO1, grundläggande ledarskap, mänskliga rättigheter, risk- och säkerhet, grundkurs krisberedskap, försvarsinformation, FRG-ansvarigkurs och nu senast Media Gaming.

Min yrkesbakgrund som kommunikatör gör att jag även har civilt beredskapsavtal som informationsassistent med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är med i deras resurspool av frivilliga kriskommunikatörer. Tack vare detta fick jag jobba i skarpt läge med anledning av flyktingsituationen 2015. Nu jobbar jag som informationssamordnare på polisens Nationella operativa avdelning (Noa) men har tidigare jobbat på MSB, som informationsamordnare och vakthavande webbredaktör på krisinformation.se. Förutom Svenska Lottakåren, är jag också medlem i Criscom, Svenska Röda Korset, Svenska Blå Stjärnan och Civilförsvarsförbundet Sverige då jag tror att alla fyller sin viktiga funktion i samhällets krisberedskap. När jag inte gör FRG-relaterade aktiviteter så hittar ni mig i stallet eller på nån spännande resa.