FRG-ansvarig

Helen Edsbergsparken

Jag växte upp i Huddinge men har bott i Sollentuna i 24 år. Mina två barn är uppvuxna här och jag har fått en ganska bra lokalkännedom i o m att jag varit med i barnens fritidsintressen, egna vänner och även arbetat som kokerska i kommunen. Under åren har jag träffat många barn och deras familjer.

Jag är utbildad undersköterska och har arbetat i äldreomsorgen och i öppenvården i nästan 20 år, samt där emellan drivit ett kök på en förskola/skola som kokerska i nästan 15 år. Jag har även haft någon form av driftledarroll på mina arbetsplaster, då jag tycker om att ha kännedom om miljön runt mig. Arbetat på äldreboenden i kommunen och nu som kallskänka och administratör på en krog här. Träffar många kommuninvånare.

Mitt engagemang i FRG började med att jag såg en annons i lokaltidningen hösten 2014 och blev väldigt nyfiken. Efter grundkursen blev jag fast! Personligen så tycker jag att det är fantastiskt att få så mycket kunskap och att också känna att jag faktiskt kan bidra med min hjälp till kommunen och till mina medborgare om det skulle behövas.

Det känns både kul och är viktigt för mig!