FRG eller Frivilliga Resursgruppen är en grupp av människor som ideellt engagerar sig i kommunens krisberedskap. FRG är en kommunal, frivillig resurs som varje kommun själv avgör om den vill ha och hur de vill arbeta med. Just nu är det drygt 100 medlemmar och med en ledningsgrupp på 14 stycken, ansvariga och ledare.

FRG Sollentuna består av ett stort antal frivilliga – kvinnor och män, äldre och yngre, infödda sollentunabor och nyinflyttade. Just mångfalden hos våra medlemmar är vår styrka. Gå till Möt våra medlemmar för att läsa mer om vem vi är, båda ansvariga, ledare och medlemmar.

Övning