FRG har funnits i Sollentuna sen 2006 och består just nu av ca 80 medlemmar under ledning av 3 FRG-ansvariga. Gruppen är mycket aktiv och har träffar och fortbildningar flera gånger varje termin i egen regi eller genom andra frivilligorganisationer. Bland FRG-medlemmarna finns även flera personer med specialistkompetens i sjukvård och första hjälpen, barnomsorg, stab, kris och kommunikation, som därigenom kan bidra med mer kvalificerade uppgifter.

FRG kallas ut efter beslut av kommunledningen.

Läs mer om Sollentuna kommuns krisberedskap.

FRG bedriver utbildar också allmänheten om säkerhet i hemmet och krisberedskap. Bl.a. besökte vi Sollentuna Norra Scoutkår våren 2015.

Detta gör att vi ofta är med på större arrangemang i Sollentuna, som t.ex. föreningsdagen, nationaldagsfirandet i Edsbergsparken och Edsbacka marknad.

Tält

Anne HS