FRG har funnits i Sollentuna sen 2006 och består nu år 2020 under ledning av ansvariggruppen Annika Hildingsson, Inger Lindström och Anders Fridfeldt. Hela ledningsgruppen, ledare och ansvariga är 14 st, och totalt är vi nästan 100 FRG-medlemmar i FRG Sollentuna.

Ledningsgruppen fungerar som funktionärer vid olika aktiviteter. Gruppen är aktiv, träffas konternuerligt och har fortbildningar flera gånger varje termin i egen regi eller genom andra frivilligorganisationer. Bland FRG-medlemmarna finns många kompetenser som t ex sjukvård, första hjälpen, barnomsorg, stab, krisberedskap, kommunikation, livsmedelshygien, körkort för stora fordon, administration och mycket annat!

FRG kallas ut efter beslut av kommunledningen. Vi agerar som en resurs när kommunen begär det.

Läs mer om Sollentuna kommuns krisberedskap.

FRG bedriver utbildar också allmänheten om säkerhet i hemmet och krisberedskap. Bl.a. besökte vi Sollentuna Norra Scoutkår våren 2015.

FRG samverkar med på Brandstationen Attunda årligen under hösten, när dom håller öppet hus.

FRG Sollentuna började som pilotkommun 2017 med Krisberedskapsveckan. Krisberedskapsveckan har nu blivit en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

För att synliggöra oss än mer i dessa krisberedskapstider kan vi synas även på större arrangemang i Sollentuna, som t ex nationaldagsfirandet i Edsbergsparken och Edsbacka marknad

Tält

Anne HS