FRG Sollentuna samarbetar med ett stort antal aktörer, de flesta i Sollentuna. Här kan du läsa mer om några av de kontakter vi har i vår verksamhet eller utbildning/fortbildning.

Sollentuna kommun logotyp

Sollentuna kommuns säkerhetsenhet är huvudman för all vår verksamhet.

Brandkåren Attunda
Vår lokala brandkår med egen station i Sollentuna samt sju andra kommuner, som utbildar oss i brandkunskap, bjuder in oss till sitt Öppet hus, och samverkar med oss på outreach.Attunda brandkårs logo

 

Sollentuna lottakår
Lokal avdelning av en frivillig försvarsorganisation där ett stort antal av våra medlemmar har sin hemvist. Vi samarbetar ofta kring gemensam outreach. FRG utgör en stor del av Sollentuna lottakårs civila verksamhet. Utbildar via sin riksorganisation, Svenska Lottakåren, våra medlemmar i ledarskap och stabstjänst.SLK

Sollentuna Försvarsgård
Vår hemvist där vi har förrådet och håller vissa av våra möten.

Röda Korsets Sollentunakrets
En annan lokalavdelning av en frivillig försvarsorganisation där många av våra medlemmar är med. Utbildar våra krisstödsinstruktörer.

Civilförsvarsförbundet
Frivillig försvarsorganisation som arrangerar FRG-specifik utbildning lokalt och centralt. Finns även en lokalavdelning som heter Sollentuna Civilförsvarsförening som sköter vår ekonomi och administration, och där flera av våra medlemmar har sin bastillhörighet. CFF

Frivilliga Radioorganisationen FRO
Frivillig försvarsorganisation som underhåller kommunens basradionät där FRG Sollentuna har ett antal komm-radioapparater. Även här har flera av våra medlemmar sin hemvist.download

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Offentlig aktör med ansvar för krisberedskap, som finansierar utbildning och viss fortbildning av FRG-medlemmar, FRG-ledare och FRG-ansvariga. Har även bjudit in en representant för FRG Sollentuna att representera frivilliga vid flera tillfällen.MSB

Sollentuna Ridklubb
Lokal idrottsförening där FRG vid flera tillfällen har varit sjukvårdare vid tävlingar.

 

Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM)
Kommunens energibolag som har utbildat oss i styr-el och som vi bl.a. har lånat nödvattentank av.