Samhället behöver dig. Gå med i FRG!

Årets grundutbildning går av stapeln helgen 18-20/10, tisdag 22/10 och torsdag 24/10. Du som är nyfiken på FRG är också välkommen på fredagen den 18/10 för att lära mer. Lördagen och söndagen har vi lektioner som heldagar. Tisdagen och torsdagen ligger efter arbetstid. Anmälan gör till info@frgsollentuna.se

Fredag 18 oktober kl. 18.00 – ca 21.00
– Konceptet FRG – den frivilliga resursgruppen och FRG:s roll, samhällets krisberedskap och begreppet sårbarhet, presenteras. Vi går igenom grundutbildningens innehåll och frågor besvaras. Efter denna kväll meddelar du om du vill fortsätta.
Plats: Plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Lördag 19 oktober kl. 9.30 – ca 17.30 – MEDTAG EGEN LUNCH
– HLR
– Första hjälpen
– Hemberedskap
– Kriskommunikation
Plats: Turebergsrummet plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Söndag 20 oktober kl. 9.30 – ca 16.30 – MEDTAG EGEN LUNCH
– Kommunens POSOM (psykologiskt och socialt omhändertagande)
– Kommunens säkerhetsarbete
– Livsmedelshantering – hygien
– 30-minuters metoden
– Avslutning med praktisk övning
Plats: Turebergsrummet plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Tisdag 22 oktober kl. 18 – 19.30
– Brandkunskap
Plats: Attunda Brandstation, Pommernvägen 1, Norrviken

Torsdag 24 oktober kl 18 – 20.30
– Krisstöd
Plats: Annexet plan 11, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och är en del av kommunens krisberedskap. FRG består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. Alla över 18 år kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl a ledarskap, stabsarbete och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt. FRG spelade en avgörande roll under 2014 och deltog även som resurs 2018 bl a under bränder samt oljespill. FRG:s syfte är att utbilda och fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, som kan och vill göra en extra insats för samhället och sina medmänniskor.
FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. 

Läs mer på www.frgsollentuna.se.
Gilla oss gärna på Facebook! https://www.facebook.com/frgsollentuna