Samhället behöver dig. Gå med i FRG!

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri 36-timmars grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt. FRG spelade en avgörande roll under de stora skogsbränderna 2014 och 2018. I kommunen har FRG aktiverats vid två bostadsbränder. FRGs syfte är att utbilda och fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, och som kan och vill göra en extra insats.

FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 18 år kan gå med i FRG.

Vi kör en ny grundkurs helgen 18 – 20 oktober. Även du som är nyfiken på FRG är välkommen på fredagen den 18 oktober för att lära mer. Efter kurshelgen kommer det vara ett pass i brandkunskap på Brandkåren Attunda.

Fredag 18 oktober kl. 18.00 – ca 21.00
Den frivilliga resursgruppen och Samhällets krisberedskap (öppet för allmänheten)
Konceptet FRG och FRG:s roll i samhällets krisberedskap presenteras. Vi går igenom grundkursens innehåll, och frågor besvaras. Vilket ansvar har stat, länsstyrelse och kommun vid kris? Och vad åligger dig som privatperson?
Plats: Plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Lördag 19 oktober kl. 9.30 – ca 17.30
Fika ingår, medtag egen lunch.

HLR och första hjälpen
Grundkurs i livräddande hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen.
Möta människor i kris
Vi får höra mer om hur vi bemöter människor i kris.
Livsmedelshantering
Vi går genom grunderna för livsmedelhygien och -hantering.
Plats: Plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Söndag 20 oktober kl. 9.00 – ca 17.00
Fika ingår, medtag egen lunch.
Kommunens säkerhetsarbete
Kommunens säkerhetschef berättar om hur kommunen jobbar med säkerhetsfrågor och FRG:s roll.
Kommunens POSOM (psykologiskt och socialt omhändertagande
)
Kommunens POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande)-grupp berättar om sitt arbete och FRG:s roll som stöd.
Vårt sårbara samhälle/hemberedskap
Vi lär mer om vilka risker och hot som finns runt oss – lokalt och globalt, samt hur vi kan förbereda oss.
Kriskommunikation
Vad är kriskommunikation, hur jobbar kommunen med detta och hur kan FRG stötta i arbetet?
Avslutning med praktisk övning
Kursen avslutas med en övning, efteråt pratar vi genom övningen och kursen som helhet.
Plats: Plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Brandkunskap datum ej fastställt
Vi besöker Brandkåren Attunda som lär oss mer om brandskydd och vi får öva olika typer av brandsläckning.

Anmälan till info@frgsollentuna.se eller tlf 076 558 79 16