Samhället behöver dig. Gå med i FRG!

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri 36-timmars grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt. FRG spelade en avgörande roll under den stora skogsbranden i Västmanland. FRGs syfte är att utbilda och fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, och som kan och vill göra en extra insats.

FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 18 år kan gå med i FRG.

Vi kör en ny grundkurs helgen 1-3 september. Även du som är nyfiken på FRG är välkommen på fredagen den 1 september för att lära mer. Efter kurshelgen kommer det vara några enstaka tillfällen på kväll och/eller helg. Vi finns på plats en halvtimme innan varje kurspass för frågor.

Fredag 1 september kl. 18.00 – ca 21.00
Den frivilliga resursgruppen och Samhällets krisberedskap (öppet för allmänheten)
Konceptet FRG och FRG:s roll i samhällets krisberedskap presenteras. Vi går igenom grundkursens innehåll, och frågor besvaras. Vilket ansvar har stat, länsstyrelse och kommun vid kris? Och vad åligger dig som privatperson?
Plats: Turebergsrummet plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Lördag 2 september kl. 9.30 – ca 17.30
Enklare lunch och fika ingår.
Vårt sårbara samhälle/hemberedskap
Vi lär mer om vilka risker och hot som finns runt oss – lokalt och globalt, samt hur vi kan förbereda oss.
Kriskommunikation
Vad är kriskommunikation, hur jobbar kommunen med detta och hur kan FRG stötta i arbetet?
HLR
Grundkurs i livräddande hjärt- och lungräddning (HLR).
Plats: Turebergsrummet plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Söndag 3 september kl. 9.30 – ca 17.30
Enklare lunch och fika ingår.
Kommunens POSOM (psykologiskt och socialt omhändertagande)
Kommunens POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande)-grupp berättar om sitt arbete och FRG:s roll som stöd.
Livsmedelshantering
Vi går genom grunderna för livsmedelhygien och -hantering.
Avslutning med praktisk övning
Kursen avslutas med en övning, efteråt pratar vi genom övningen och kursen som helhet.
Plats: Turebergsrummet plan 13, Turebergshuset (kommunhuset), Turebergs Torg 1, Sollentuna

Resterande pass kommer hållas utvalda (främst) måndagkvällar under hösten:

Första hjälpen (2 tillfällen, antingen 15/10 eller 5/11, heldagar)
Brandkunskap (datum ej klart)
Vi besöker Brandkåren Attunda som lär oss mer om brandskydd och vi får öva olika typer av brandsläckning.
Möta människor i kris (11/9)
En utbildad krisstödjare från Röda Korset berättar mer om hur vi bemöter människor i kris.
Kommunens säkerhetsarbete (25/9)
Kommunens säkerhetschef berättar om hur kommunen jobbar med säkerhetsfrågor och FRG:s roll.

Vi återkommer med mer information om dessa pass.

 

Anmälan till info@frgsollentuna.se eller tlf 0760640480