Alla FRG-medlemmar genomgår en gemensam, kostnadsfri grundkurs som består av 36 timmar och inkluderar bl.a. kommunkunskap, brandkunskap, första hjälpen/HLR och kriskommunikation. Därefter erbjuds löpande fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt.

Läs mer om grundkursen.

Läs mer om fortbildning.