Alla FRG-medlemmar genomgår en gemensam, kostnadsfri grundkurs som består av 36 timmar och inkluderar bl.a. kommunkunskap, brandkunskap, första hjälpen/HLR, livsmedelshantering och kriskommunikation. Därefter erbjuds löpande fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt.

Vi kör en ny grundkurs helgen 18 – 20 oktober 2019. Även du som är nyfiken på FRG är välkommen på fredagen den 18 oktober för att lära mer. Efter kurshelgen kommer det vara ett pass i brandkunskap på Brandkåren Attunda. Mer detaljer om utbildningen kommer.

Är du nyfiken och vill stå på FRG´s intresselista för att få nyheter om våra utbildningar och aktiviteter så mejla:

info@frgsollentuna.se

Läs mer om grundkursen.

Läs mer om fortbildning.