2016

2016 avslutades med en storövning där båda POSOM och FRG deltog. Under en heldag måtte kommunens olika funktioner för krisberedskap jobba tillsammans för att lösa uppgiften och testa sina förmågor. Sollentuna kommuen la efteråt ut två olika artiklar om övningen på sin webbplats.

Många frivilliga resurs vid kris
Krisövning med FRG

Även paraplyorganisationen FOS Stockholms län publicerade en text om övningen på sin webbplats.

Varje år övar FRG i nästan alla norrortskommuner tillsammans, oftast på Kolsta brandstation i Märsta. I år besökte lokaltidningen Sigtunabygden övningen.
2016-09-20

Svenska Lottakåren besökte föreläsningen där vår medlem Agneta Löwenhielm berättade om sina upplevelser under isstormen i Kanada år 1998, och skrev artikeln “När det vackra blir till hot”.

Idag är en väderrapport bara en app bort. Men 1998 när Kanada drabbades av en flera dagar lång isstorm var läget annorlunda. Lottan och FRG-medlemmen Agneta Löwenhielm fick uppleva hur underkylt regn förvandlades till tjocka lager is som täckte allt när hon bodde i Montreal i Kanada med sin familj.

agneta-lowenhielm

I nr 1-2016 uppmärksammade tidningen Hemvärnsnytt att vi var med när vår medlemsförening Sollentuna lottakår firade 75-årsjubileum.
HVnytt 1_2016

Svenska Lottakåren uppmärksammar vår skarpa insats som ledsagare för ensamkommande barn (december 2015 – januari 2016) på sin webbplats med artikeln Från andra världskriget till dagens flyktingsituation, och med en artikel i medlemstidningen Lottanytt nr. 1/2016.
Lottanytt 1-2016.

2015

Vi i Sollentuna vecka 52 – 2015
I artikeln står det felaktigt att FRG Sollentuna aktiverades vid mordet på Kärleksudden, så var inte fallet.
Vi i Sollentuna_dec_2015

FRG Sollentuna representerade frivilligheten på MSB:s Temadag om människors förmåga till krisberedskap i december 2015 och satt med i panelsamtalen Hur kan olika aktörer arbeta för att engagera enskilda i krisberedskapen? och Hur tolkar olika aktörer undersökningens resultat?

msb-panel

Mitt i Sollentuna vecka 40 – 2015
Mitt i Sollentuna sept

Civil nr 3 – 2015
Civil 3-2015

Svenska Lottakårens webbplats: Sollentunalottor gjorde lokal hästtävling säkrare
SAM_3402

Vi i Sollentuna vecka 38 – 2015
Vi i Sollentuna Helen

Mitt i Sollentuna vecka 37 – 2015
Mitti sept 2015

Civil.se, april 2015
FRGcivilSoRK

2014

Mitt i Sollentuna, september 2014
Benämningen insatsstyrka är felaktig, FRG är en frivillig förstärkningsresurs.Mitti 2014