FRG Sollentunas uppgift är att stötta kommunen och dess invånare vid en kris. Men samhällets resurser (där FRG ingår) kan inte hjälpa alla. I första hand måste vår hjälp gå till de som behöver den mest. Detta innebär att alla som har möjlighet (dvs vuxna, arbetsföra människor och deras familjer) måste klara sig själv så långt det går vid t.ex. längre elavbrott, brist på dricksvatten, oväder, stark kyla eller hög värme. Det underlättar stort om kommunens invånare har förberett sig inför en potentiell kris genom att ha ett litet förråd av basvaror i form av mat, vatten, vattendunkar, ficklampa och batterier hemma.

Vi håller regelbundet öppna föreläsningar om hemberedskap, och kunskapen ingår också som en del av vår grundkurs. För den som vill lära mer så arrangerar också flera frivilliga försvarsorganisationer öppna och kostnadsfria kurser och föreläsningar om hur du klarar dig själv. Läs mer här:

Svenska Lottakårens “Sköt dig Själv”
Civilförsvarsförbundets “72 timmar”
Försvarsvarsutbildarna. “För din säkerhet”

Det övergripande ansvaret för krisberedskap i Sverige ligger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och deras portal DinSäkerhet.se har mycket matnyttig information om hur du kan förbereda dig inför kris.

I en kris är det också viktigt att veta vad som händer, då bristande information skapar oro och förvärrar krisen. Om du hör ljudsignalen “Hesa Fredrik” (som egenligt heter Viktigt Meddelande till Allmänheten – VMA) ska du slå på radion. Av den anledning kan det vara smart att ha en batteridriven radio hemma. Använd annars bilradion. Pålitlig information finns alltid på kommunens kriswebb och på den myndighetsgemensamma portalen Krisinformation.se.