Sollentuna har en aktiv Frivillig Resursgrupp (FRG) bestående av nästan 100 personer från olika frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till kommunens säkerhet på sin fritid. En FRG har som uppgift att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration, andra praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till drabbade.

Alla över 18 år kan gå med i FRG efter att ha genomgått en
FRG-grundkurs. Svenskt medborgarskap är inget krav, däremot är grundläggande kunskaper i svenska nödvändigt för att följa utbildningen och kommunicera i gruppen. Mejla oss vid intresse så hör vi av oss innan nästa kurs.

Grundkursen är 36 timmar lång och ger medlemmarna i den Frivilliga Resursgruppen en gemensam plattform för att kunna arbeta effektivt tillsammans och vara till största möjliga nytta för kommunen vid en händelse då gruppen kallas in.

I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, först hjälpen/akutsjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

Efter grundkursen öppnas dörren till flera kostnadsfria kurser inom områden som t.ex. ledarskap, kriskommunikation och stabsarbete. Detta kvalificerar sen till att utföra mera avancerade uppgifter i skarpt läge. Möjlighet finns också att ta på sig andra typer av beredskapsavtal.

Läs mer på Civilförsvarsförbundets FAQ om FRG 

fire fighting 2012